Skogforsk på världsutställningen i Dubai

2021-12-21 11:00

svenskapaviljongendubai_webb.jpg

Skogforsk leder presentationen av samverkansprojektet AutoPlant på Världsutsällningen i Dubai. Det sker på Sweden Innovation Days, som har temat innovation för att nå de globala hållbarhetsmålen. (Temat i den svenska paviljongen är skog och trä. Foto: Ripellino, Gardère, Pardo, arkitekter)

Sweden Innovation Days är en digital konferens som arrangeras av innovationsmyndigheten Vinnova under Världsutställningens temavecka om FN:s globala hållbarhetsmål. På konferensen, som hålls den 17–20 januari, sprider Vinnova information om större utvecklingsprojekt som myndigheten är med och finansierar. Fokus i projekten ligger på att skapa innovationer som kan bidra till att hållbarhetsmålen i Agenda 2030 nås. Ett av dem är skogsföryngringsprojektet AutoPlant, som leds av Skogforsk och som genomförs i samverkan mellan universitet, maskintillverkare och skogsbolag.

Autonom maskin

Målet med AutoPlant är att utveckla en autonom maskin för markberedning och plantering med bättre arbetsmiljö, högre precision och lägre miljöpåverkan jämfört med dagens system. Den 19 januari, en dag på Sweden Innovation Days som tillägnas temat ”co-creation for innovation” (samverkan för innovation), leder Skogforsk en presentation av AutoPlant.

”Vinnova erbjöd oss att komma in med en ansökan om att få vara med och presentera AutoPlant på Sweden Innovation Days. De gillade vårt upplägg och nu håller vi på att förbereda oss för fullt. Det blir en muntlig presentation kombinerad med filmer och intervjuer”, säger Linnea Hansson, forskare på Skogforsk och projektledare för AutoPlant.
På Sweden Innovation Days samlas aktörer från hela världen, vilket ska underlätta skapandet av nya innovations- och affärssamarbeten över nationsgränserna.

Världsledande

”Vi vill sprida information till andra forskare och innovatörer om att det här projektet pågår. Samtidigt vill vi positionera Sverige som världsledande när det gäller framtidens teknik för skogsföryngring”, säger Linnea Hansson.   

Under konferensdagarna kommer AutoPlant också att ha en digital monter, som öppnar redan den 14 januari. 

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »