Nytt EU-förslag om hållbara kolcykler

2022-01-03 11:00

emma-bio-ccs.jpg

EU-kommissionen har antagit en plan för att avlägsna kol från atmosfären. Det ska delvis ske genom att främja industriella lösningar för att suga upp, återvinna och använda kol. Meddelandet om hållbara kolcykler har välkomnats av många, men farhågor har också väckts.

– Kol måste avlägsnas från atmosfären och EU-kommissionen har några bra förslag på hur det ska gå till. Men att suga upp kol ska inte ses som ett substitut för att minska fossila utsläpp. De stora utsläppsminskningar som behövs kan inte ske utan hållbart skogsbruk och förnybara produkter och energi, säger Emma Berglund, sakkunnig i internationella skogsfrågor på Skogsindustrierna.

Hållbart skogsbruk måste vara en del av lösningen

Skogsindustrierna understryker att klimatnyttan från skogen inte ligger i ökade avsättningar och överhållning av skog. Sådana åtgärder behövs för att främja biologisk mångfald och är mycket viktiga. Men de leder också till minskad tillgång till förnybara råvaror och minskad kolsänka på sikt. Gamla träd och tätare skog leder till minskad tillväxt och därmed försämrad förmåga att suga upp kol. Enligt EU-kommissionen är det redan ett problem i Europa.

– Det är bra att kommissionens meddelande lyfter fram hållbart skogsbruk. Bevarande av biologisk mångfald bör kombineras med metoder som förbättrar skogarnas förmåga att hjälpa klimatet genom att suga upp kol från atmosfären, säger Emma Berglund. 

Minskade utsläpp bör vara huvudmålet

– Vi välkomnar teknikutveckling och styrmedel för Bio-CCS/-CCU, men det får inte uppfattas som en signal till industrin att utsläpp kan kompenseras med dessa åtgärder. Det vore ingen bra klimatpolitik. Mer fokus borde ligga på att minska fossila utsläpp i hela produktionskedjan, säger Emma Berglund.

Hon är övertygad om att förnybara råvaror är nödvändiga för att EU ska nå sina klimatmål. De behövs för att ersätta fossilbaserade produkter och energi och därigenom minska koldioxidutsläppen.

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »