Egenskapsbaserad sortering av massaved för bättre precision i styrning av massans kvalitet

2022-01-26 11:00

framsida.jpg

En central del i virkesförsörjningen är att leverera rätt virke till rätt kund, till minsta möjliga kostnad. Genom en ny studie som kombinerar etablerade modeller kan sorteringsstrategier förbättras.

Hittills har den stora variationen i virkesegenskaper, som finns både inom träd och bestånd, gjort att man behövt göra kraftiga förenklingar av produktkvaliteter i stora flöden. Möjligheterna att kombinera strukturerade skördardata och etablerade modeller för beräkning av virkesegenskaper skapar dock möjligheter för nya sorteringsstrategier. Denna studie har kombinerat en modell för integrerad styrning av transport och aptering, det vill säga uppdelning av trädet i sortiment av olika längder, med modeller för att beräkna virkets inre egenskaper. Syftet har varit att utvärdera potentialen för att styra massavedskvaliteter baserat på virkesråvarans inre egenskaper.

Analysen resulterade i ett förslag på sortering av massaveden, helt baserat på beräknade inre virkesegenskaper som åstadkom en större anrikning av de önskade egenskaperna än den traditionella sorteringen. Det medförde dock ökade transport- och produktionskostnader. De ökade kostnaderna kan bero på hur fallstudien formulerades och behöver inte uppstå om denna sortering skulle utvärderas i verkligheten.

Läs fördjupning här!

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »