Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen

2022-06-30 11:00

drivmedelsklausul.jpg

Skenande dieselpriser skapar oro bland drivningsentreprenörer och deras beställare. Nu har man gemensamt tagit fram en branschstandard för drivmedelsklausul.

I skogsentreprenadbranschen finns det idag en mängd olika drivmedelsklausuler kopplade till entreprenadavtal för drivningsarbete hos beställarföretagen. Kraftigt ökade drivmedelspriser under 2021 och 2022 har satt fokus på frågan, och många entreprenörer har efterfrågat hjälp med att tolka och förstå beräkningarna enligt dessa klausuler. Den sammantagna administrationen kopplat till drivmedelsklausuler, är i branschen omfattande. 

Läs mer här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/branschstandard-for-drivmedelsklausul-framtagen/

2022-11-25 11:00Tingsrätten godkänner Eco Logs företagsrekonstruktion
2022-11-20 11:00Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania
2022-11-05 11:00Greppa virket som ett proffs - produktiva nyheter i Komatsus nya gripprogram
2022-11-02 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-10-31 11:00Konkurrensverket har godkänt Scania Sveriges förvärv av Arver
2022-10-26 11:11Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer
2022-10-22 11:00Minska risken för markskador
2022-10-17 11:00Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter
2022-10-16 10:00"Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad"
2022-10-11 11:00Mekanisk planteringsmaskin lär sig "se" var plantan ska sättas

Gå till arkivet »