Scania på IAA 2022: Visionära lösningar som är på riktigt

2022-09-19 11:00

meneevaa1.jpg

När Scania återvänder till den första IAA-mässan sedan 2018 gör man det i form av en massiv demonstration av allt man har att erbjuda inom hållbara transporter.

Fjorton olika fordon visas upp på tre olika ytor. Och de ramas in av ett tjänsteutbud som sammantaget formar branschens mest heltäckande erbjudande för kunder som önskar minska sitt CO2-avtryck och samtidigt få den bästa totalekonomin. Scania tacklar klimatutmaningen genom att erbjuda hållbara lösningar baserade på kundvärden som bränsleeffektivitet och elektrifi¬ering samt med digitala tjänster som den nya My Scania-portalen.

− På IAA visar Scania-teamet vår unika ambitionsnivå när det handlar om att skapa hållbara lösningar för transportekosystemet, säger Stefano Fedel, Executive Vice President och chef för marknad och försäljning inom Scania. Det är vår passion för att skapa kundvärde som vägleder oss när det handlar om att implementera de vass¬aste, fossilfria lösningarna baserade på modularitet och digitalisering, lösningar som svarar mot den transformation vår bransch just nu genomgår.

Alla fordon som Scania visar upp på mässan vittnar om Scanias hållning, att produkter och tjänster kombineras till kompletta lösningar. Alla tjänster är byggda kring fordonen och deras användning men det är tydligt att uppkopplade tjänster redan har en avgörande betydelse för att maximera kundernas lönsamhet:

− Vår bransch har nått ett stadie där framgång eller förlust är nära kopplat till de data¬drivna tjänster som vi och våra partners erbjuder, säger Stefano Fedel. Genom att använda driftsdata kan allt från försäkring och finansiering till preventiva reparationer och förartjänster skräddarsys i enlighet med varje kunds individuella behov. Vi har redan kommit långt när det gäller att dra nytta av den potential som digitalisering och elektrifiering bidrar med på sista raden hos våra kunder.

Scania har under många år förmedlat budskapet att det inte finns någon enskild universallösning tillgänglig för transportindustrin när man ska ta sig an klimatut-maningarna. Enligt Scania har även fossilfria drivmedel som biodiesel och biogas viktiga roller att spela för att exempelvis nå företagets egna, vetenskapligt baserade CO2-reduktionsmål.

Den centrala ytan i Scanias huvudmonter används för att visa upp Scanias breda erbjudande inom uppkopplade och digitala tjänster. Två nya tjänster introduceras på IAA: portalen My Scania och Scania Driver app (se separat pressmeddelande om Scanias tjänster). Båda handlar ytterst om att bereda vägen för ökad effektivitet och lönsamhet hos Scanias kunder.

− Vi fortsätter att addera mer värde och fler möjligheter till vårt erbjudande för alla slags kunder, baserat på vårt modulära tänkande, säger Stefano Fedel. Färden genom det här decenniet är mer spännande än någon tidigare eftersom den bjuder på fler möjligheter – och mer osäkerhet – än förr. Att beträda okända vatten är en utmaning för alla inblandade. Som en ledande tillverkare ser vi det som vår plikt att erbjuda de mest relevanta lösningarna och att stötta kunderna genom att guida dem på bästa möjliga sätt via partnerskap. 

På årets IAA-mässa har Scania även byggt upp en Tv-studio i sin monter. Scania-värdar ska tillsammans med inbjudna gäster och experter sända on-line från mässan med ämnen som hållbarhet, elektrifiering och fossilfria transporter på agendan. Målet är att enkelt kunna erbjuda det mest relevanta innehållet från IAA även till den publik som inte själv har möjlighet att vara på plats.

Fordon som Scania visar på IAA: 

De fjorton fordon Scania presenterar visas dels inomhus, dels utomhus. Inom elektri¬fiering har Scania fyra elfordon i huvudmontern: ett exemplar av de nyligen introdu¬cerade batterielektriska lastbilarna för regionala applikationer, en batterielektrisk buss samt två BEV-lastbilar för urbana uppgifter. Bredden bland de utställda fordonen vittnar om att Scania har ett verkligt omfattande erbjudande – och då inte enbart på BEV-sidan: åtta fordon med förbränningsmotorer varav två med V8:or, tre lastbilar med Super-drivlinan – branschens mest bränsleeffektiva – och en biogaslastbil som representerar de nya gasmotorer Scania släpper på IAA. 

På den utvändiga utställningsytan har Scania ytterliga fem fordon tillgängliga. Bland dem finns en batterielektrisk tipplastbil i stadsutförande i den välkända Scania XT-skepnaden som vittnar om robusthet och tålighet. Den gör sällskap med en XT-kusin med en Scania V8 under hytten samt med en rejäl tungdragare som också den stolt¬serar med en V8. Även en Scania Irizar långfärdsbuss visas upp i utomhus¬montern. Sist men inte minst har Scania dessutom tre ytterligare fordon tillgängliga för prov¬körning på mässans särskilda provkörningsområde: en Scania Super, en BEV kroklyftbil samt en lastbil med Scanias plug-in-hybridrivlina.

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »