Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer

2022-10-26 11:11

gooooggg.jpg

Ett stort intresse finns bland sjöfartsaktörerna för att etablera gröna sjöfartskorridorer. Det finns även samsyn bland rederier, hamnar, varuägare och energileverantörer kring omställningen inom den svenska sjöfarten.

Gröna sjöfartskorridorer handlar om att skapa fossilfria sjötransporter som  minskar miljö- och klimatpåverkan. Det rör främst sjöfartslinjer med mycket trafik och stora transportvolymer, där gröna sjötransporter kan ge en stor klimatnytta.

Sjöfartssamordnaren Björn Garberg har sammanställt kunskap och slutsatser om Gröna sjöfartskorridorer i rapporten ”På kurs mot gröna sjöfartskorridorer”. Den bygger på dialoger med aktörer inom sjöfartsbranschen och är gjord inom ramen för regeringsuppdraget nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Utredningen pekar bland annat på att det behövs flera olika typer av åtgärder för att sjöfarten ska kunna ställa om och minska sjöfartens miljö-och klimatpåverkan.

Det krävs fortsatt samordning

– I många fall saknas någon som tar de första initiativen till de partnerskap som behövs för att införa gröna sjöfartskorridorer. I det sammanhanget kan jag som nationell samordnare och neutral part fungera som initiativtagare och katalysator till fördjupade dialoger. Men för att få konkreta resultat och skynda på införandet av gröna sjöfartskorridorer kan det också behövas styrmedel. Klimatklivet är ett exempel på stöd som kan ges för klimatåtgärder inom sjöfarten redan idag, men det kan behövas fler stimulerande åtgärder säger Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare på Trafikverket. 

– Produktionen av biobränslen, som produceras av biomassa och syntetiskt framställda elektrobränslen, behöver öka för att det ska bli lättare för sjöfarten att ställa om. Samtidigt behöver prisbilden blir mer attraktiv för att skapa en tydligare efterfrågan på hållbara bränslen. Det behövs även en fungerande infrastruktur för att kunna leverera förnybara bränslen till sjöfarten förklarar Björn Garberg.

Aktörerna behöver dela på riskerna

Gröna sjöfartskorridorer leder till ökande driftskostnader, bland annat på grund av att de förnybara bränslena ofta är dyrare. Det krävs också investeringar i fartyg i form av ombyggnationer eller nybyggnationer.

– Omställningen är inte bara en fråga för rederierna, utan även varuägare, hamnar, bränsleproducenter och bränsleleverantörer berörs. Fler aktörer behöver dela på riskerna och samverkan utvecklas om takten i sjöfartens omställning ska kunna öka. Redan idag finns det åtminstone ett tiotal linjer som har rätt förutsättningar att starta gröna sjöfartskorridorer och som vi tillsammans behöver jobba vidare med, avslutar Björn Garberg.

2023-01-31 11:00SSAB anställer närmare 1 000 semestervikarier i Sverige
2023-01-31Ny teknik ska ge snabbare granförädling
2023-01-13 11:11Rekordår för Mercedes-Benz transportbilar i Sverige
2023-01-10 11:00Eco Log får ny vd och förstärker ledningen
2023-01-08 11:00Första DAF CF militärlastbilarna att levereras till det belgiska försvaret
2023-01-02 11:00Volvo Lastvagnar driver på för extra säkerhet genom krocktester av eldrivna lastbilar
2022-12-30 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-12-22 11:00Hur kan vi få våra granplantor att vara friska och växa bra i Sverige, Norge och Finland även i framtiden?
2022-12-20 11:00Scania Sverige delar in återförsäljarnätverket i Mälardalen i två regioner
2022-12-17 11:00Skogforsk: Effektiv lagring av skogsflis möjliggörs av täckning och sållning av flisen

Gå till arkivet »