Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer

2022-10-26 11:11

gooooggg.jpg

Ett stort intresse finns bland sjöfartsaktörerna för att etablera gröna sjöfartskorridorer. Det finns även samsyn bland rederier, hamnar, varuägare och energileverantörer kring omställningen inom den svenska sjöfarten.

Gröna sjöfartskorridorer handlar om att skapa fossilfria sjötransporter som  minskar miljö- och klimatpåverkan. Det rör främst sjöfartslinjer med mycket trafik och stora transportvolymer, där gröna sjötransporter kan ge en stor klimatnytta.

Sjöfartssamordnaren Björn Garberg har sammanställt kunskap och slutsatser om Gröna sjöfartskorridorer i rapporten ”På kurs mot gröna sjöfartskorridorer”. Den bygger på dialoger med aktörer inom sjöfartsbranschen och är gjord inom ramen för regeringsuppdraget nationell samordnare för inrikes sjöfart och närsjöfart. Utredningen pekar bland annat på att det behövs flera olika typer av åtgärder för att sjöfarten ska kunna ställa om och minska sjöfartens miljö-och klimatpåverkan.

Det krävs fortsatt samordning

– I många fall saknas någon som tar de första initiativen till de partnerskap som behövs för att införa gröna sjöfartskorridorer. I det sammanhanget kan jag som nationell samordnare och neutral part fungera som initiativtagare och katalysator till fördjupade dialoger. Men för att få konkreta resultat och skynda på införandet av gröna sjöfartskorridorer kan det också behövas styrmedel. Klimatklivet är ett exempel på stöd som kan ges för klimatåtgärder inom sjöfarten redan idag, men det kan behövas fler stimulerande åtgärder säger Björn Garberg, nationell sjöfartssamordnare på Trafikverket. 

– Produktionen av biobränslen, som produceras av biomassa och syntetiskt framställda elektrobränslen, behöver öka för att det ska bli lättare för sjöfarten att ställa om. Samtidigt behöver prisbilden blir mer attraktiv för att skapa en tydligare efterfrågan på hållbara bränslen. Det behövs även en fungerande infrastruktur för att kunna leverera förnybara bränslen till sjöfarten förklarar Björn Garberg.

Aktörerna behöver dela på riskerna

Gröna sjöfartskorridorer leder till ökande driftskostnader, bland annat på grund av att de förnybara bränslena ofta är dyrare. Det krävs också investeringar i fartyg i form av ombyggnationer eller nybyggnationer.

– Omställningen är inte bara en fråga för rederierna, utan även varuägare, hamnar, bränsleproducenter och bränsleleverantörer berörs. Fler aktörer behöver dela på riskerna och samverkan utvecklas om takten i sjöfartens omställning ska kunna öka. Redan idag finns det åtminstone ett tiotal linjer som har rätt förutsättningar att starta gröna sjöfartskorridorer och som vi tillsammans behöver jobba vidare med, avslutar Björn Garberg.

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »