Bränsleförbrukningen vid drivningsarbete under 2021

2023-03-24 11:00

webb-skotare-tankning-.jpg

Bränsleförbrukningen för avverkning och skotning till avlägg var i medeltal ca 1,74 liter per m3fub under 2021 i det svenska skogsbruket, vilket är något högre än föregående år. (Foto: Fredrik Gunnarsson)

Bränslekostnaden är en av de större kostnaderna för ägarna av skogsmaskiner. Därför är det är viktigt, både ur ett lönsamhetsperspektiv och ur ett miljöperspektiv, att minska förbrukningen av dieselbränsle så mycket det går utan att påverka vare sig övriga kostnader eller intäkterna från arbetet på ett negativt sätt.

Tidigare har Skogforsk skattat bränsleförbrukningen i skogsmaskiner genom att skicka ut enkäter till maskinägarna, men sedan 2019 samlas data in automatiskt från både skördare och skotare. Det är frivilligt för maskinägare att delta i projektet, och i pilotprojektet ingår maskiner ägda av Holmen skog, Sveaskog och Södra Skogsägarna. I de enkäter som genomfördes 2006 och 2012 skickades enkäten ut under en fokusvecka under vintern, vecka 13 respektive 8, samt under en fokusvecka på hösten, vecka 39 båda åren. Resultaten visade på en medelbränsleförbrukning på 1,71 liter per m3fub 2006 (Brunberg 2006) och 1,86 liter per m3fub 2012 (Brunberg 2013). Förra årets pilotstudie med automatisk datainsamling visade på en skattad medelbränsleförbrukning på ca 1,69 liter per m3fub under 2020.

Förra årets studie visade att det går bra att skatta bränsleförbrukningen från automatiskt insamlat maskindata. Det använda skördardatat var för det mesta av tillräckligt god kvalitet för att göra användbara analyser, men det ansågs att mer arbete var nödvändigt för att säkra datakvaliteten för skotardata innan modellen kan anses helt tillförlitlig.

Därför har en uppföljning för 2021 genomförts både för att vidareutveckla datainsamlingen och analysmetodiken samt belysa variationen i bränsleförbrukning per år.

LÄS MER HÄR!

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »