Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

2023-04-14 11:00

Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Volvo Lastvagnar och Boliden startar ett samarbete kring elektrifiering av lastbilstransporter i gruvmiljö.

Boliden ska, som ett av de första gruvbolagen i världen, börja använda serietillverkade batteridrivna lastbilar för tunga transporter under jord med start 2023. I gruvmiljö har elektriska lastbilar flera fördelar – de är utsläppsfria och kan bidra till en säkrare och tystare arbetsmiljö.

Gruvindustrin är en bransch i snabb förändring där många aktörer ställer om till mer hållbar produktion för att kunna tillhandahålla metaller med lågt klimatavtryck. Liksom i många andra gruvor är avgaser från dieselfordon det som genererar störst koldioxidutsläpp i Bolidens gruvor. Företaget har åtagit sig att minska sina CO2-utsläpp med 40 procent till 2030*. För att Boliden ska nå sina klimatmål krävs bland annat att transporterna elektrifieras.

Volvo Lastvagnar och Bolidens samarbetsavtal innebär att två tunga, eldrivna Volvolastbilar ska användas i Kankbergsgruvan utanför Skellefteå. Om även resterande lastbilar skulle bytas ut mot elektriska, skulle gruvan minska sitt CO2 utsläpp med mer än 25 procent.

– Det här är ett spännande samarbete i en miljö som ställer väldigt tuffa krav. I en gruva är det branta lutningar, tunga laster och fuktig luft som sliter på fordonen. Samarbetet med Boliden kommer ge oss värdefull kunskap om hur eldrivna lastbilar fungerar när de körs under jord, till exempel hur drivlina och batterier påverkas. Minskade koldioxidutsläpp i gruvtransporter gör att även vi minskar våra CO2-utsläpp, eftersom gruvnäringens råvaror används i våra lastbilar, säger Jessica Lindholm, projektledare på Volvo Lastvagnar.

Den första lastbilen, en Volvo FH Electric, ska användas för att transportera bergbult och annan utrustning ner i gruvan och kommer tas i trafik under 2023. Baserat på erfarenheterna av den första lastbilen ska senare ytterligare en Volvo FH Electric tas i drift och användas för transport av berg och malm under jord.

– Vi ser samarbetet med Volvo som en fantastisk möjlighet att driva tekniken framåt och samtidigt få lärdomar om hur vi ska anpassa våra verksamheter för en omställning till fossilfria transporter under jord. En stor vinning med lastbilarna är att de kommer bidra till en mer hållbar gruva, både vad gäller utsläpp och arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom minskar gruvans totala energibehov eftersom eldrift är effektivare än traditionell dieselmotor samt att det är möjligt att ta tillvara den elektricitet som genereras vid motorbromsning i nerförsbackar, säger Dennis Forslund, projektledare på Boliden.

Volvo Lastvagnar har branschens bredaste utbud av eldrivna lastbilar med sex eldrivna lastbilsmodeller i serieproduktion. Volvo är marknadsledare inom eldrivna lastbilar i Europa och USA. Företagets elektriska lastbilar täcker många olika transportbehov, allt ifrån stadsdistribution och sophantering till regionala transporter och bygg- och anläggningstrafik. Volvos mål är att 50 % av de nya lastbilar som säljs globalt 2030 ska vara elektriska.

*Scope 1 och 2, jämfört med 2021. www. boliden.com

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »