"Du håller nu det första numret av ProMagazine.se i dina hand. Tidningen fokuserar på skogsmaskiner, virketransporter och bioenergi i det nordiska sammanhanget och branschnyheter från hela skogsvärlden.

ProMagazine.se erbjuder intressant teknisk läsning i ett helt nytt format för alla som arbetar med skogsbruk i Sverige. Det första numret får sin premiär på Elmia Wood 2017 och därefter skickas tusentals exemplar ut över hela landet. Tidningen kommer även att delas ut på olika skogs- och transportmässor och skickas ut till olika företag långt in på hösten.

Som kompanjon till den trycta tidningen öppnas nyhetssajten www.promagazine.se, som erbjuder dagsaktuella nyheter inom skogsbranschen.

- Vi kommer att utveckla ProMagazine.se utifrån läsarnas och branschföretagens synpunkter. Tanken är tidningen ska bli en regelbundet utkommande branschtidsktrift som kompletteras av information på webbplatsen och i sociala medier, berättar chefredaktör Janne Jokela. Janne har över 30 års erfarenhet av branschtidningar i Finland:

- Vi ger i Finland ut den ledande skogstidningen Metsäalan Ammattilehti (www.ammattilehti.fi), Kivirock för gruv- och anläggningsindustrin (www.kivirock.fi) och Fluid Finland för hydraulik- och pneumatikindustrin (www.fluidfinland.fi) samt ett stort antal förestagstidningar för ledande maskintillverkade, transportföretag och teknikhandelsföretag. Dessa publikationer har gett oss gedigen erfarenhet av kommersiella publikationer och marknadsföring inom olika specialbranscher. Vi är väl insatta i skogsbranschen och har ett brett internationellt kontaktnät som bidragit till uppkomsten av nya ProMagazine.se, säger Jokela.

Skandinavien är världsledande på skogsavverkning och virkestransporter både vad gäller entreprenad och maskintillverkning.

- Maskintillverkarna betraktar ofta hela Skandinavien som ett och samma marknadsområde. Även för entreprenader och transporter börjar landsgränserna suddas ut, en trend som säkerligen kommer att öka i framtiden. Detta nordiska perspektiv ligger också bakom nya ProMagazine.se för den svenska marknaden och Metsäalan Ammattilehti i Finland. Tillsammans erbjuder de två tidningarna en bred marknadsföringskanal för nordiska företag och ger intressanta inblickar för alla aktörer i branschen, säger Jokela.

Trevlig läsning!"