Förenklad arbetsdag tack vare smarta funktioner 

Med geofencing är det möjligt att rita in digitala staket vid planeringen av objektet, runt avverkningsobjektet eller för att markera ett skyddsområde. Valbara larm uppmärksammar sedan föraren på om maskinen kommer för nära gränsen, vilket ger extra trygghet. Den höga precisionen ger också fördelar som att kunna markera gränser och områden digitalt, baserat på kartunderlag från till exempel drönare eller LiDAR-skanning. En exakt visualisering av maskinen på kartan samt kartlager med högre upplösning är andra praktiska funktioner. 

Ett annat användningsområde är stamkodsvisualisering, som innebär att individuella stammar kan visualiseras med stamkoder utifrån till exempel hänsyn till biologisk mångfald. Med stamkodningen får föraren stöd i sitt arbete och kan lättare fatta bra beslut. Det blir också enklare att efterfölja direktiv, så som avstånd mellan framtidsträd. Precision kan också visa de fällda stockarnas exakta position, inte bara var trädet fälldes. Denna funktion gör att skotarföraren vet exakt var virket ligger, även när det är mörkt eller har snöat. Det blir också lättare att se vilket sortiment som ligger i varje hög eller i vältan. 

Linjeföljning och förbättrad användarupplevelse bland nyheterna 

Precision utvecklas ständigt och nya funktioner kommer till. Nytt för i vår är funktionen linjeföljning, som hjälper föraren att hålla sig till en viss väg. Den som planerar körstråket ställer också in gränser för avvikelser och om maskinen börjar avvika från den planerade kursen kommer en guide att berätta hur föraren ska navigera tillbaka till linjen. Den här funktionen är väldigt användbar vid planering av till exempel gallringsvägar. 

Det är också viktigt att användarupplevelsen är så smidig och intuitiv som möjligt. En nyhet är möjligheten att ställa in zoom-nivåer för olika arbetslägen. Zoomningen anpassas automatiskt under det pågående arbetet utifrån förarens förinställningar, vilket säkerställer en mer sömlös upplevelse under arbetsdagens olika moment. Kartlagrens funktionalitet har också förbättrats. Det är exempelvis möjligt att importera datalager, aktivera gränser som områdesgränser och lägga till detaljerad information om ett datalager. En ny funktion gör det även möjligt för operatören att välja hur bearbetade stammar ska visualiseras på skärmen. Antingen som enskilda stockar för full koll på produktionen eller grupperade tillsammans för att ge bra översikt.