Moderna bilar hjälper oss att hålla koll på halkan

2019-02-06 11:11

halka.jpg

Trafikverket driver sedan ett tiotal år utvecklingsprojekt som nyttjar teknik i syfte att få bättre framkomlighet på våra vägar. Tester visar nu att tekniken fungerar i större skala.

Det finns 10 000 mil statlig väg i Sverige där Trafikverket har ansvaret för framkomligheten. När halkan slår till under vinterhalvåret är det en utmaning att hålla hela vägnätet tillgängligt och veta var det behöver plogas och saltas. Idag görs stickprov med hjälp av bromsprov, men de ger en ofullständig bild av vägnätet. Nu testas ny digital teknik.

– Trafikverket använder digitalisering och ny teknik för bättre tillgänglighet och hållbarhet i transportstystemet. Med ny digital teknik får vi bättre koll på vinterväglaget. Det är bra för Trafikverket som har ansvar för väghållningen och bra för alla förare ute i vintertrafiken, säger Olof Johansson, programchef för digitalisering av transportsystemet.

Lösningen bygger på att vanliga bilar rapporterar in data

Det finns olika tekniska lösningar, men alla använder i någon mån bilarnas befintliga sensorer för att uppskatta friktionen. Den mest korrekta informationen får man när till exempel ABS-systemet i bilen upptäcker att det är halt. Genom att skicka många bilars friktionsdata till ett centralt system får man ett effektivt verktyg för halkövervakning. De olika teknikerna testas nu i större skala på vägar i trakten av Stockholm och Göteborg. Trafikverket driver projektet i samarbete med näringsliv och akademi.

Friktionsdata är ett intressant alternativ till de gamla bromsproven

Sedan tidigare vet vi att bilarnas data ger bra halkinformation. Nu testar Trafikverket tre tekniska lösningar från tre leverantörer. Just nu är cirka 900 bilar ute på vägarna, och de första testresultaten visar att tekniken fungerar i större skala och ger god täckning. Sverige är i framkant i tekniken att samla in, bearbeta och tolka friktionsdata. Trafikverket samarbetar med världsledande forskare från Luleå tekniska universitet.

2019-03-18 14:22Hydroscand samlar de vanligaste pneumatiska instickskopplingarna i ny sortimentslåda
2019-03-17 10:11Fjärrstyrda hjullastare testas när Volvo CE får Sveriges första 5G-nät för industrin
2019-03-16 11:11Skogen, dikena och klimatet
2019-03-15 09:11Svenska skidspelen 16-17 mars ger ökad trafik i Falun
2019-03-14 11:11Nya webbar tar Holmen in i framtiden
2019-03-13 12:11Skogforsk: Effaråsen - att bruka och bevara i gammal tallskog
2019-03-12 13:22Vad betyder plogbilarnas signalskyltar?
2019-03-11 14:22Eco Log: Välkommen på visning i Holstebro - Danmark
2019-03-10 10:11Lotta Folkesson: "Hjärna viktigare än muskler"
2019-03-08 11:33Steg V Optimerat för morgondagen

Gå till arkivet »