Hybridlastbil för tysta nattleveranser i Stockholm

2019-02-17 11:33

natten1.jpg

Nu inleds ett EU-initierat försök med tysta nattleveranser till tre av McDonald’s restauranger i Stockholms innerstad med en laddhybridlastbil från Scania som körs av HAVI. 

På grund av störande buller tillåts normalt sett inte tunga fordon att köra i Stockholms innerstad nattetid. Därför genomförs i stället ofta leveranser till butiker och restau­ranger under morgonrusningen för att vara redo när kommersen drar igång. För att undvika att lastbilar fastnar i, eller till och med orsakar köer bland övrig trafik, utökas nu stadens försök med nattleveranser. 

Leveranserna med tyst eldrift är ett samarbete mellan Stockholms stad, HAVI, KTH, EU, McDonald’s och Scania. Initiativet sker inom ramen för EU-projektet Eccentric Stockholm.

Lastbilen som används i försöket är en laddhybrid från Scania som drivs med en kombination av fossilfritt bränsle (HVO, en typ av biodiesel) och el, vilket kraftigt minskar utsläppen av partiklar och koldioxid.

natten3.jpg

Lastbilen är uppkopplad och använder geofencing-teknik (”digitala staket”) som ett stöd för föraren att minska störningsmoment i stadskärnor. När den kommer till en av de fördefinierade zonerna ställer bilen automatiskt om hur den uppträder. De virtuella trafikzonerna kan exempelvis styra vilken motor som används och an­passa farten till den aktuella hastighetsbegränsningen. Scania Zone bidrar därför till att säkerställa att regelverk och åtaganden uppfylls när det gäller buller, miljö­zoner, lagar etc.

– HAVI är McDonald’s logistikleverantör och i Sverige har de två bolagen arbetat ihop sedan 1989. Vi är stolta över att vara del av ledande ansträngningar för att bekämpa problem som människor i städer drabbas av , säger Camilla Eklöf, kvalitets, säkerhets och miljöansvarig på HAVI. Dessa lastbilar kör tyst och utsläppsfritt i känsliga stadsmiljöer men kan ändå också köra längre sträckor. Vårt globala partnerskap med Scania och McDonald’s gör skillnad för miljön genom att vi arbetar ihop för att minska utsläpp.

Hybridlastbilen kan köra tyst och hel­elektriskt i upp till 10 kilometer och kan därför effektivt leverera varor på nästan tomma gator natte­tid. Konsortiet bakom projektet ska bland annat studera hur mycket buller den totalt sett genererar och hur stora miljö­vinsterna blir när den slipper stå stilla i köer och alltid har fullgod framkomlighet.

– Denna typ av innovativa partnerskap och föregångsprojekt är helt rätt för oss på vår resa mot en mer hållbar leverantörskedja. Vi var tidiga i Sverige med att installera laddstationer för bilar och detta är ett spännande nytt steg, säger Henrik Nerell Miljöchef på McDonald’s i Sverige.

Batteriet laddas både via extern anslutning och genom regenerering, vilket betyder att bilens rörelseenergi återvinns till elektricitet vid bromsning. Tack vare tillgång till laddbox vid en av restaurangerna, kommer last­bilen att kunna ladda även i samband med lastning, lossning och rast och kommer därför inte att sakna ström i innerstaden.

På de längre sträckorna mellan staden och lagret i Tumba drivs lastbilens för­bränningsmotor på HVO som kan ge upp till 90 procent koldioxidminskning. Väl framme i ut­satta eller känsliga delar av stadsmiljön växlar bilen auto­matiskt över till tyst och emissionsfri eldrift med hjälp av den uppkopplade tjänsten Scania Zone.

– Scania vann den innovationsupphand­ling som föregick försöket och dessutom har vi redan ett omfattande sam­arbete kring bränsleoptimerade fordon med HAVI runtom i Europa, säger Jesper Brauer, produktchef för stadslastbilar på Scania. Försöket är en ypperlig möjlighet att utvärdera de möjligheter som uppkopplade hybridfordon erbjuder, med teknik för minskat fossilberoende som finns här och nu.

Om Eccentric: Eccentric Stockholm är en del av Civitas Eccentric, ett EU-projekt som fokuserar på hållbara sätt att resa, framförallt i förorterna, samt innovativa godstransporter i städer. Stockholm deltar i projektet tillsammans med Madrid, München, Ruse och Åbo. Städerna testar och visar på möjligheter med hållbar planering och ny teknik. De testar bland annat miljöfordon och miljöbränslen, tar fram nya policyer och utvecklas tjänster. Arbetet sker i ett nära samarbete mellan städerna, forskning och företag som går före och leder utvecklingen mot hållbara transporter. Städerna samverkar också med varandra och utbyter inspiration och erfarenheter.

 
2020-06-05 12:11Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna
2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad

Gå till arkivet »