Så ska transportsystemet utvecklas de kommande sex åren

2019-02-25 10:11

genomforandeplanen_750x230.jpg

Trafikverket presenterar genomförandeplanen för 2019-2024. Den ger en samlad bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren. Planen visar hur systemet förändras och utvecklas och hur det kan påverka trafiken.

Genomförandeplanen beskriver på övergripande nivå hur transportsystemet kommer att underhållas och utvecklas under 2019-2024. Planen innehåller bland annat åtgärder på statliga vägar och järnvägar och en redovisning för utvalda vägstråk och järnvägsflöden. Planen visar de åtgärder som ger stor effekt på transportsystemet, vilka förbättringar de innebär och hur trafiken kan påverkas under den tid de pågår.

– Vi har sett behov av att ge en enkel, tydlig och samlad bild av Trafikverkets planerade åtgärder och hur transportsystemet förändras. Med genomförandeplanen vill vi göra det lättare för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering, säger Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

Genomförandeplanen innehåller satsningar för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Den revideras årligen och baseras bland annat på nationell plan för transportsystemet och länsplaner.

2019-05-19 11:11OKQ8 gasar på med gröna bränslen i tanken
2019-05-18 11:11Brist på granfrö hotar - miljonbelopp satsas för säkrad skörd
2019-05-17 11:1115 procent högre försäljning under Volvo CE:s första kvartal
2019-05-16 12:11Skogforsk: Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
2019-05-15 11:11Mercedes-Benz Trucks årets generalagent för andra året i rad
2019-05-14 11:11Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis
2019-05-13 11:11Scanias rekryteringssatsning: The Big Mission
2019-05-12 11:11Svenska priser klara för eldrivna Mercedes-Benz EQC
2019-05-11 09:11Hydroscand öppnar butik på Värmdö
2019-05-10 11:11Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

Gå till arkivet »