Så ska transportsystemet utvecklas de kommande sex åren

2019-02-25 10:11

genomforandeplanen_750x230.jpg

Trafikverket presenterar genomförandeplanen för 2019-2024. Den ger en samlad bild av planerade åtgärder i transportsystemet de kommande sex åren. Planen visar hur systemet förändras och utvecklas och hur det kan påverka trafiken.

Genomförandeplanen beskriver på övergripande nivå hur transportsystemet kommer att underhållas och utvecklas under 2019-2024. Planen innehåller bland annat åtgärder på statliga vägar och järnvägar och en redovisning för utvalda vägstråk och järnvägsflöden. Planen visar de åtgärder som ger stor effekt på transportsystemet, vilka förbättringar de innebär och hur trafiken kan påverkas under den tid de pågår.

– Vi har sett behov av att ge en enkel, tydlig och samlad bild av Trafikverkets planerade åtgärder och hur transportsystemet förändras. Med genomförandeplanen vill vi göra det lättare för kommuner, företag och organisationer att se vad vi gör och ge underlag för deras planering, säger Lennart Kalander, avdelningschef för nationell planering på Trafikverket.

Genomförandeplanen innehåller satsningar för ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem. Den revideras årligen och baseras bland annat på nationell plan för transportsystemet och länsplaner.

2019-03-18 14:22Hydroscand samlar de vanligaste pneumatiska instickskopplingarna i ny sortimentslåda
2019-03-17 10:11Fjärrstyrda hjullastare testas när Volvo CE får Sveriges första 5G-nät för industrin
2019-03-16 11:11Skogen, dikena och klimatet
2019-03-15 09:11Svenska skidspelen 16-17 mars ger ökad trafik i Falun
2019-03-14 11:11Nya webbar tar Holmen in i framtiden
2019-03-13 12:11Skogforsk: Effaråsen - att bruka och bevara i gammal tallskog
2019-03-12 13:22Vad betyder plogbilarnas signalskyltar?
2019-03-11 14:22Eco Log: Välkommen på visning i Holstebro - Danmark
2019-03-10 10:11Lotta Folkesson: "Hjärna viktigare än muskler"
2019-03-08 11:33Steg V Optimerat för morgondagen

Gå till arkivet »