300 000 anspråk på ersättning vid försening

2019-03-05 11:11

tag_35669_750x230.jpg

Sedan i somras har operatörer kunnat söka ersättning för uppkomna förseningskostnader som infrastrukturhållaren orsakat (regress). Hittills har Trafikverket fått in ärenden som motsvarar 300 000 enskilda anspråk.

Tågoperatörer kan ansöka om regress – eller ersättning vid ekonomisk skada, som det också kallas – från Trafikverket eller andra infrastrukturhållare. Pengar betalas ut i de fall där fel i anläggningen eller oplanerade banarbeten har orsakat en tågförsening eller sent inställda tåg, och där resenärer eller godstransportköpare har nyttjat den garanti som de i sin tur kan få av operatörerna.

– Hittills har vi endast fått in persontrafiksärenden, och från nio transportörer trots att vi har avtal med ett sjuttiotal, säger Johnny Tilgrim på Planering. Vi räknar med att kunna göra de första utbetalningarna under mars månad.

Kompletterar kvalitetsavgifter

Ersättningen vid ekonomisk skada fungerar som ett komplement till de så kallade kvalitetsavgifterna, som genereras vid alla förseningar på över fem minuter. Orsakskoden avgör om det är vi eller transportören som ska betala kvalitetsavgift. Man kan inte bli dubbelt kompenserad – däremot kan ersättning för ekonomisk skada betalas ut för den del som eventuellt överstiger kvalitetsavgiften.

Trafikverket har tillsammans med branschorganisationer sett över affärsreglerna för att anpassa det gemensamma regelsystemet. Nu följer vi löpande utfall och utveckling i branschgemensamt forum.

Hittills 300 000 anspråk

Stora aktörer som SJ har som regel många anspråk per ärende, alltså många enskilda resenärer som sökt ersättning vid en viss försening. Hittills har ungefär 300 000 anspråk kommit in. I pengar motsvarar detta 110 miljoner kronor, men inte alla dessa berättigar till regressersättning.

2019-08-16 11:11Scania adderar en 540-hästare till 13-litersfamiljen
2019-08-14 12:11Skogforsk: Markradar hittar hällar och större block i marken
2019-08-11 11:11Hög punktlighet trots rekordmånga tåg första halvåret 2019
2019-08-10 11:11Fredrik Sjölander, ny säljchef på John Deere Forestry, Sverige
2019-08-09 11:11Sveaskog: Nya fastigheter till försäljning
2019-08-08 10:11Björn Ulvaeus talar på me Convention i Stockholm
2019-08-07 15:11Ny kvalitetsklassning för massaved från 1 augusti
2019-08-06 15:55SSAB förvärvar Abraservice
2019-08-05 15:11Logset hybridskördaren valdes till årest skogsmaskin
2019-08-04 11:11Tröskuppdateringar från John Deere

Gå till arkivet »