300 000 anspråk på ersättning vid försening

2019-03-05 11:11

tag_35669_750x230.jpg

Sedan i somras har operatörer kunnat söka ersättning för uppkomna förseningskostnader som infrastrukturhållaren orsakat (regress). Hittills har Trafikverket fått in ärenden som motsvarar 300 000 enskilda anspråk.

Tågoperatörer kan ansöka om regress – eller ersättning vid ekonomisk skada, som det också kallas – från Trafikverket eller andra infrastrukturhållare. Pengar betalas ut i de fall där fel i anläggningen eller oplanerade banarbeten har orsakat en tågförsening eller sent inställda tåg, och där resenärer eller godstransportköpare har nyttjat den garanti som de i sin tur kan få av operatörerna.

– Hittills har vi endast fått in persontrafiksärenden, och från nio transportörer trots att vi har avtal med ett sjuttiotal, säger Johnny Tilgrim på Planering. Vi räknar med att kunna göra de första utbetalningarna under mars månad.

Kompletterar kvalitetsavgifter

Ersättningen vid ekonomisk skada fungerar som ett komplement till de så kallade kvalitetsavgifterna, som genereras vid alla förseningar på över fem minuter. Orsakskoden avgör om det är vi eller transportören som ska betala kvalitetsavgift. Man kan inte bli dubbelt kompenserad – däremot kan ersättning för ekonomisk skada betalas ut för den del som eventuellt överstiger kvalitetsavgiften.

Trafikverket har tillsammans med branschorganisationer sett över affärsreglerna för att anpassa det gemensamma regelsystemet. Nu följer vi löpande utfall och utveckling i branschgemensamt forum.

Hittills 300 000 anspråk

Stora aktörer som SJ har som regel många anspråk per ärende, alltså många enskilda resenärer som sökt ersättning vid en viss försening. Hittills har ungefär 300 000 anspråk kommit in. I pengar motsvarar detta 110 miljoner kronor, men inte alla dessa berättigar till regressersättning.

2019-03-18 14:22Hydroscand samlar de vanligaste pneumatiska instickskopplingarna i ny sortimentslåda
2019-03-17 10:11Fjärrstyrda hjullastare testas när Volvo CE får Sveriges första 5G-nät för industrin
2019-03-16 11:11Skogen, dikena och klimatet
2019-03-15 09:11Svenska skidspelen 16-17 mars ger ökad trafik i Falun
2019-03-14 11:11Nya webbar tar Holmen in i framtiden
2019-03-13 12:11Skogforsk: Effaråsen - att bruka och bevara i gammal tallskog
2019-03-12 13:22Vad betyder plogbilarnas signalskyltar?
2019-03-11 14:22Eco Log: Välkommen på visning i Holstebro - Danmark
2019-03-10 10:11Lotta Folkesson: "Hjärna viktigare än muskler"
2019-03-08 11:33Steg V Optimerat för morgondagen

Gå till arkivet »