Skogen, dikena och klimatet

2019-03-16 11:11

dik1.jpg

Den svenska skogsmarken hyser otaliga diken som grävdes framför allt under 1900-talet. Idag kan många diken behöva rensas för att bibehålla sin dränerande funktion. Detta påverkar miljön, men hur?

I efterkrigstidens Sverige kulminerade skogsdikningen eftersom det var ett sätt att öka skogstillväxten. Skogen sågs som en välkommen ekonomisk resurs då Europa skulle byggas upp.

I torvmark lagras stora mängder kol på grund av långsam nedbrytning av växter i den blöta syrefattiga miljön. Den höga grundvattennivån kan även hämma trädens tillväxt. För att kunna odla skog på torvmark grävdes därför många diken. Den ökade dräneringen ändrade förhållandena i marken så att torven bröts ner snabbare och koldioxid avgick till luften. Om tillväxten ökar binds mer kol in i träden. Idag tas inga nya diken upp i skogsmark men gamla diken kan underhållas.

Skogforsk har på senare tid startat och deltagit i ett antal projekt om dikesrensning för att ta reda på mer om hur skogstillväxt och föryngring påverkas och hur negativa effekter på vattenmiljön kan minskas.

Syftet med dikesrensning är att bibehålla den trädtillväxt som erhölls vid den ursprungliga dikningen (nydikningen). Det är emellertid stor risk att dikesrensning påverkar nedströms belägna vatten negativt. Då man rensar diken exponeras jord som kan erodera och transporteras nedströms till vattendrag och sjöar. Att kunna identifiera de diken där man vet att rensningen ger önskad effekt och undvika diken som inte ger någon effekt på tillväxten är det första viktiga steget för att minska påverkan på vatten. Det saknas dock fortfarande mycket kunskap om hur man identifierar sådana objekt.

Skogforsk har varit med och sammanställt dagens kunskap om detta och vilka metoder och arbetssätt som kan användas för att minska påverkan på vatten.

Läs mer om dikesrensning i Kunskapsbanken

Se filmen Ditch cleaning in the Baltic sea region

2019-04-19 11:11Sveaskog studerar hyggesfritt skogsbruk i Slovenien
2019-04-18 10:11Skogforsk: Antal sortiment inte avgörande för drivarens prestation
2019-04-17 10:01Tommi Ekman är Logsets nya verkställande direktör
2019-04-16 09:11Försäljning av skogsplantor via nätet sätter nytt rekord
2019-04-15 12:11John Deere Forestry: Ny medtodinstruktör i mellersta Sverige och södra Norrland
2019-04-14 12:22Komatsu Forest storsatsar i Sverige
2019-04-13 11:22Var rädd om dig i påsktrafiken
2019-04-12 11:00Skogforsk: Kostnader i gallring och slutavverkning 2000-2017
2019-04-11 09:11Skoterplantor - effektiv leverans i svårtillgängliga områden
2019-04-10 11:11Italienska lastbilstillverkaren Mantella presenterar ett banbrytande trailerchassi som garanterar maximal nyttolast, bränsleeffektivitet och extrem slitstyrka

Gå till arkivet »