Skogforsk: Yrkesrollerna i skogsbruket behöver bli tydligare

2019-03-22 11:11

skotsii1.jpg

Förväntningarna på vad de skogliga yrkesrollerna innebär skiljer sig åt mellan nyutexaminerade studenter och näringen. En gemensam syn skulle ge en bättre kompetensmatchning, visar ett examensarbete.

Kompetensförsörjning är en aktuell fråga inom skogsnäringen. Attraktionskraften för den svenska skogen behöver öka för att få fler att vilja jobba med skog och skogsbruk. En viktig del i detta är också att se till att de som genomgår en skoglig utbildning verkligen får den rätta kompetensen för sina framtida yrken.

Examensarbete om kompetensmatchning

I ett examensarbete vid Linnéuniversitetet har Helena W. Andersson tittat på hur de nyutexaminerade studenternas kompetens matchar skogsnäringens förväntningar på motsvarande kompetens hos tre vanliga ingångsyrken i skogsnäringen; virkesköpare/inspektor, produktionsledare samt planerare/förvaltare. Studien har genomförts via intervjuer med representanter från skogsnäringen och studenter från fyra skogliga universitetsutbildningar.

Flera förbättringsområden

Resultatet visar att det finns skillnader i förväntningarna på yrkesrollerna hos de nyutexaminerade studenterna och skogsnäringen. Framför allt har man olika uppfattningar om rollen som virkesköpare/inspektor. Detta resultat pekar på ett behov av att tydligare identifiera och skapa en gemensam syn på vad som förväntas i de skogliga yrkesrollerna.

Studien visar också att det finns ett behov av mer nischade utbildningar samt att integrera mer praktiska tillämpningar och affärsrelaterade moment i utbildningarna. Även dialog och samverkan mellan akademi och skogsnäring kan bli bättre.

Så utfördes studien

Vid studien intervjuades representanter från skogsnäringen och studenter från fyra skogliga universitetsutbildningar. Totalt genomfördes 21 intervjuer med 16 nyutexaminerade samt fem representanter från skogsnäringen. De nyutexaminerade hade utbildning från Jägmästarprogrammet (SLU), Skogsmästarprogrammet (SLU), Skogskandidatprogrammet (Linnéuniversitetet) eller Högskoleingenjörsprogrammet Skog och träteknik (Linnéuniversitetet) och hade arbetat 1–5 år efter examen. Det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt från Graneheim och Lundmans (2004) modell för innehållsanalys.

Studien är gjord på uppdrag av arbetsgruppen för kompetensförsörjning inom ESG (Samverkansgruppen för entreprenadskogsbruk) vid Skogforsk.

För mer information, läs examensarbetet i sin helhet.

2019-06-26 11:22John Deere kommer att investera i kundservicecenter i Skottland, Sverige och Finland
2019-06-25 11:11Nu är det klart - två sträckor valda för kommande elvägspilot
2019-06-22 11:00Godsservice kör hållbart med Scanias elhybridlastbil
2019-06-21 11:00Hydroscand öppnar sin 70:e butik i Sverige
2019-06-20 10:11Skogforsk: Digital styrning av biomassaflöden - bra för både klimat och lönsamhet
2019-06-19 11:11Med konceptbussen NXT tar Scania stadstransporter till en ny nivå
2019-06-18 11:11Skogforsk: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2018 - ett utmaningarnas år
2019-06-17 10:111,5 miljarder kronor satsas på cykel- och kollektivtrafik genom stadsmiljöavtal
2019-06-16 11:01Stabilitet för containertruckar - Nokian Tyres tillför nya storlekar i däckfamiljen NOKIAN HTS G2
2019-06-15 10:11Snabbare fuktmätning underlättar handeln med trädbränsle

Gå till arkivet »