Trafikverket ser över tidplanen för E4 Förbifart Stockholm

2019-03-30 11:01

forbifart_e4fbs_750x230px.jpg

E4 Förbifart Stockholm blir en 21 kilometer lång motorväg som binder ihop norra och södra delarna av Stockholm. Den byggs till stor del i tunnel under Mälaren. Projektet har dragit igång successivt sedan 2016 och befinner sig nu i fullt byggskede.

Under de senaste dagarna har flera medier rapporterat om en kraftig försening och kostnadsökning för E4 Förbifart Stockholm. Den 11 mars valde Trafikverket att häva kontraktet med entreprenören som bygger tunnlarna under Lovön. Grunden för hävning är kontraktsbrott som framför allt avser arbetsmiljön. Samtidigt meddelade Trafikverket att det inte går att säga vilka tids- och kostnadskonsekvenser detta kommer att få. Vi arbetar nu med att se över tidplan och budget.

Läs mer om varför Trafikverket häver kontraktet.

Helhetsbedömning av tidplan

E4 Förbifart Stockholms tidplan bygger på flera delar där det nu pågår arbeten med tunneldrivning och byggandet av trafikplatser, därefter kommer år av installationsarbeten, testning och driftarbeten. Det finns händelser som sker under byggskedet som inverkar på helhetsbedömningen av tidplanen. Det vi bland annat kan se i dag är att tunneldrivningen, sett till hela projektet, inte går i den takt vi planerat för. Helhetsbedömningen av tidplanen planeras bli klar under sommaren 2019.

Budget

Vår bedömning i dag, tre år in i byggskedet, är att projektets totala kostnad hålls inom angiven budget. Däremot kan kontraktet för entreprenaden vid Lovön komma att öka i kostnad i förhållande till den entreprenör som hävts. Förberedande arbeten inför upphandling av ny entreprenör på Lovön pågår. En översyn kommer att göras av budgeten då en ny tidplan fastställs under sommaren.

Mer information om E4 Förbifart Stockholm

www.trafikverket.se

2019-04-19 11:11Sveaskog studerar hyggesfritt skogsbruk i Slovenien
2019-04-18 10:11Skogforsk: Antal sortiment inte avgörande för drivarens prestation
2019-04-17 10:01Tommi Ekman är Logsets nya verkställande direktör
2019-04-16 09:11Försäljning av skogsplantor via nätet sätter nytt rekord
2019-04-15 12:11John Deere Forestry: Ny medtodinstruktör i mellersta Sverige och södra Norrland
2019-04-14 12:22Komatsu Forest storsatsar i Sverige
2019-04-13 11:22Var rädd om dig i påsktrafiken
2019-04-12 11:00Skogforsk: Kostnader i gallring och slutavverkning 2000-2017
2019-04-11 09:11Skoterplantor - effektiv leverans i svårtillgängliga områden
2019-04-10 11:11Italienska lastbilstillverkaren Mantella presenterar ett banbrytande trailerchassi som garanterar maximal nyttolast, bränsleeffektivitet och extrem slitstyrka

Gå till arkivet »