Skogforsk: Antal sortiment inte avgörande för drivarens prestation

2019-04-18 10:11

drivare.jpg

Drivarens effektivitet beror inte i första hand på antalet sortiment per lass. Det viktigaste är att de två största sortimenten har en klar majoritet av lassets totala volym, visar en studie.

Artikeln är en sammanfattning av Arbetsrapport 1013-2019. (Foto: Rikard Jonsson, Skogforsk)

Drivaren är ett enmaskinssystem där samma maskin fäller, kvistar, apterar och transporterar ut virket till avlägg. Vid arbete med drivare upparbetas virket direkt på lastbäraren, så kallad ”direktlastning”. Direktlastning bortrationaliserar stora delar av lastningsarbetet, då lastning sker integrerat med avverkningarbetet. En svaghet med direktlastningen är att sortimenten lastas skogfallande med begränsade möjligheter att särhålla dem på lasset. Detta leder till inoptimal samlastning, där vanliga problem är att man får många sortiment på ett lass och sortimentskombinationer som inte är rationella att hantera vid lossning. Följaktligen minskar drivarens prestation med ökande antal sortiment per lass. Men man vet inte hur sortimentens (volym)spridning på trakten eller sortimentsfördelning i de enskilda lassen påverkar drivarens prestation.

Studies primära syfte var att analysera hur nominellt antal sortiment per lass och lassets sortimentsfördelning påverkar drivarens prestation. Datainsamlingen, som omfattade 49 drivarlass, började i oktober 2017 och slutade i januari 2018. Studiemaskinen, drivarprototypen Komatsu X19, kördes av två förare.

Resultaten visade att nominellt antal sortiment per lass är en otillräcklig faktor för att kunna prediktera drivarens prestation. Problemet är att nominellt antal sortiment per lass inte beskriver lassets beskaffenhet. Man ska hellre modellera prestationen utifrån lassets sortimentsfördelning; antingen utifrån andelen som utgörs av lassets största sortiment eller andelen som utgörs av lassets två största sortiment tillsammans.

Drivarens prestation ökar snabbt ju större andel av lassets totala volym som utgörs av de två största sortimenten, eller det största sortimentet. Det praktiska budskapet är att drivarens prestation, i första hand, inte beror på antalet sortiment per lass, utan på sortimentens lastvisa storlekar, det vill säga volym per sortiment per lass.

www.skogforsk.se

2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad
2020-05-26 11:00Komatsu Forest: "Nu bygger vi skogsmaskiner igen"

Gå till arkivet »