Fler döda i trafiken 2018

2019-04-24 11:01

olyckae6.jpg

Förra året var ett mörkt år för trafiksäkerheten, då 324 personer omkom på vägarna. I intervjuer från resultatkonferensen den 24 april kan du höra vad infrastrukturministern, rikspolischefen och två generaldirektörer vill göra för att få ner olyckstalen.

Vid resultatkonferensen gjorde vi intervjuer med infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets sakkunnige Rikard Fredriksson, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och rikspolischefen Anders Thornberg.

Bland deras förslag till åtgärder finns fler ATK-kameror och ökad mittseparering, satsning på ny teknik som geofencing, bilförare som upprepade gånger missköter sig i trafiken ska få varningar och snabbare lagföring ska prövas för återfallsförbrytare. De vanliga poliserna ska också bli mer synliga i trafiken.

År 2018 omkom 324 personer i vägtrafiken. Det är en ökning med 72 personer gentemot år 2017. Ökningen har uteslutande skett på det statliga vägnätet, framförallt på vägar med hastighetsgräns på 70 – 90 km /tim. På de kommunala vägnäten har olyckorna minskat något.

För 2018 beräknas antalet allvarligt skadade till drygt 4 200. Det är minskning från år 2017 med ca 200 personer.

Det som mest sticker ut i analysen av 2018 års statistik är den stora ökningen av mötesolyckor, med 68 procent fler omkomna än år 2017. Ungefär hälften av ökningen var mötesolyckor mellan personbil och tung lastbil.

78 personer omkom i olyckor där tunga lastbilar var inblandade. Det är en ökning med 129 procent gentemot år 2017. I 9 av 10 fall har personbilen kommit över i mötande körfält. Merparten av de omkomna i kollision med tung lastbil omkom på vägar utan mötesseparering i en hastighetshetsgräns på 70 och 90 km/tim.

På vår Resultatkonferens trafiksäkerhet väg 2019 idag i Stockholm samlas omkring 260 personer för att höra mer från analysrapporten över trafiksäkerhetsläget. Analysen har Trafikverket tagit fram tillsammans med VTI och Transportstyrelsen.

2019-07-22 13:11Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge
2019-07-21 13:11Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas
2019-07-19 11:01En djup satsning för att bygga världens längsta vägtunnel
2019-07-18 11:01Ett millimeterarbete när järnvägsbron monteras
2019-07-17 11:11Nokian Ground Kare - nytt däck till grävmaskiner och grävlastare för åkermark, vägar och järnvägar
2019-07-16 11:22Hydroscand lanserar pneumatisk PU-slang
2019-07-15 12:22Stora Ensos EcoFishBox hjälper fiskgrossister att göra ett hållbart val
2019-07-14 11:01Fortsatt stora betesskador i norra Sverige
2019-07-13 11:33IVECO stärker OKQ8:s uthyrningsflotta med 137 nya bilar
2019-07-12 09:00Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

Gå till arkivet »