Fler döda i trafiken 2018

2019-04-24 11:01

olyckae6.jpg

Förra året var ett mörkt år för trafiksäkerheten, då 324 personer omkom på vägarna. I intervjuer från resultatkonferensen den 24 april kan du höra vad infrastrukturministern, rikspolischefen och två generaldirektörer vill göra för att få ner olyckstalen.

Vid resultatkonferensen gjorde vi intervjuer med infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets sakkunnige Rikard Fredriksson, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam och rikspolischefen Anders Thornberg.

Bland deras förslag till åtgärder finns fler ATK-kameror och ökad mittseparering, satsning på ny teknik som geofencing, bilförare som upprepade gånger missköter sig i trafiken ska få varningar och snabbare lagföring ska prövas för återfallsförbrytare. De vanliga poliserna ska också bli mer synliga i trafiken.

År 2018 omkom 324 personer i vägtrafiken. Det är en ökning med 72 personer gentemot år 2017. Ökningen har uteslutande skett på det statliga vägnätet, framförallt på vägar med hastighetsgräns på 70 – 90 km /tim. På de kommunala vägnäten har olyckorna minskat något.

För 2018 beräknas antalet allvarligt skadade till drygt 4 200. Det är minskning från år 2017 med ca 200 personer.

Det som mest sticker ut i analysen av 2018 års statistik är den stora ökningen av mötesolyckor, med 68 procent fler omkomna än år 2017. Ungefär hälften av ökningen var mötesolyckor mellan personbil och tung lastbil.

78 personer omkom i olyckor där tunga lastbilar var inblandade. Det är en ökning med 129 procent gentemot år 2017. I 9 av 10 fall har personbilen kommit över i mötande körfält. Merparten av de omkomna i kollision med tung lastbil omkom på vägar utan mötesseparering i en hastighetshetsgräns på 70 och 90 km/tim.

På vår Resultatkonferens trafiksäkerhet väg 2019 idag i Stockholm samlas omkring 260 personer för att höra mer från analysrapporten över trafiksäkerhetsläget. Analysen har Trafikverket tagit fram tillsammans med VTI och Transportstyrelsen.

2019-05-19 11:11OKQ8 gasar på med gröna bränslen i tanken
2019-05-18 11:11Brist på granfrö hotar - miljonbelopp satsas för säkrad skörd
2019-05-17 11:1115 procent högre försäljning under Volvo CE:s första kvartal
2019-05-16 12:11Skogforsk: Nya svensk-finska användningsrekommendationer för tall
2019-05-15 11:11Mercedes-Benz Trucks årets generalagent för andra året i rad
2019-05-14 11:11Skogforsk: Helträdsuttag växlar stamved mot bränsleflis
2019-05-13 11:11Scanias rekryteringssatsning: The Big Mission
2019-05-12 11:11Svenska priser klara för eldrivna Mercedes-Benz EQC
2019-05-11 09:11Hydroscand öppnar butik på Värmdö
2019-05-10 11:11Underhållsplanen 2019-2022 redovisar effekter av planerade åtgärder på väg och järnväg

Gå till arkivet »