Skogforsk: Förarstöd höjer värdet på virket

2019-05-29 12:11

skordardata-1200x675.jpg

Med verktyget Virkesvärde får maskinföraren bättre koll på viktiga nyckeltal som mätnoggrannhet, apteringsgrad och andelen manuella kap. Under 2018 började förarstödet användas i praktisk drift.

Data från skördarna är centrala både som underlag för kvalitetssäkring av arbetet och som ett förarstöd för kontinuerlig feedback. Skogsföretag, Biometrias skördarrevisorer och maskinförare har testat verktyget Virkesvärde. Med det kan föraren se nyckeltalen framför sig, vilket ger en tydlig bild av vad som fungerar bra och vad som kan förbättras.

Minskar manuella kap

Ett exempel där verktyget kan vara till nytta är när det gäller andelen omotiverade manuella kap. Dessa leder ofta till kortare timmer, vilket riskerar medföra stora förluster för skogsägaren. Felaktig aptering innebär bland annat att man tvingas fylla på beställningarna med finare kvaliteter för att kunna uppnå kundens önskemål. Dessutom byggs lager med oönskade längder som är svåra att sälja till rätt pris. Det kan handla om upp till åtta förlorade kronor per kubikmeter i värdekedjan från skog till färdig vara.

I normala bestånd kan andelen manuella kap ligga runt tio procent. I bestånd med mycket röta eller krökar ligger andelen betydligt högre och i fina bestånd lägre. Men hur mycket manuella kap som görs i verkligheten verkar vara personberoende. En del förare gör många, ibland är upp till 60 procent av kapen manuella kap. Andra förare är extrema åt andra hållet – i samma skog. Virkesvärde kan hjälpa förarna att se när manuella kap verkligen behöver göras.

Artikeln har tidigare publicerats i Skogforsks års- och hållbarhetsredovisning 2018

www.skogforsk.se
2019-08-16 11:11Scania adderar en 540-hästare till 13-litersfamiljen
2019-08-14 12:11Skogforsk: Markradar hittar hällar och större block i marken
2019-08-11 11:11Hög punktlighet trots rekordmånga tåg första halvåret 2019
2019-08-10 11:11Fredrik Sjölander, ny säljchef på John Deere Forestry, Sverige
2019-08-09 11:11Sveaskog: Nya fastigheter till försäljning
2019-08-08 10:11Björn Ulvaeus talar på me Convention i Stockholm
2019-08-07 15:11Ny kvalitetsklassning för massaved från 1 augusti
2019-08-06 15:55SSAB förvärvar Abraservice
2019-08-05 15:11Logset hybridskördaren valdes till årest skogsmaskin
2019-08-04 11:11Tröskuppdateringar från John Deere

Gå till arkivet »