Skogforsk: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2018 - ett utmaningarnas år

2019-06-18 11:11

skogii1.jpg

En inledning av året med mycket snö i norr och blött i söder följt av en varm torr sommar ökade skogsbrukskostnaderna med 6%. Samtidigt ökade virkesvärdet med 8%, vilket totalt sett ökade lönsamheten.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visar på små förändringar i de direkta kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring under 2018 jämfört med 2017. Däremot har de indirekta drivningskostnaderna ökat. Den varma torra sommaren har lett till ökade kostnader för markberedning och plantering, samt att mängden skogsvård per avverkad kubikmeter har minskat något.

Läs mer HÄR!

2019-11-15 11:11Nyöppning av DAF Museum i Eindhoven
2019-11-14 11:00Eco Log fortsätter framåt - köper svenska ELFAB
2019-11-13 12:11Försäljningstapp för Volvo CE under tredje kvartalet
2019-11-12 11:00Olofsfors AB får det prestigefyllda priset, årets Exportföretag
2019-11-11 12:11Skogforsk: Åtta hjulaxlar optimalt på virkesbilar
2019-11-10 11:11Sveaskog: Ökat intresse för lövtimmer i Sverige
2019-11-09 11:11Skogforsk: Stora värden i lövskogarna
2019-11-08 11:11Volvo startar försäljningen av eldrivna lastbilar för stadstransporter
2019-11-07 11:11Förlängd byggtid och ökad kostnad för E4 Förbifart Stockholm
2019-11-05 11:11Scania samarbete med längdskidlandslaget

Gå till arkivet »