Skogforsk: Skogsbrukets kostnader och intäkter 2018 - ett utmaningarnas år

2019-06-18 11:11

skogii1.jpg

En inledning av året med mycket snö i norr och blött i söder följt av en varm torr sommar ökade skogsbrukskostnaderna med 6%. Samtidigt ökade virkesvärdet med 8%, vilket totalt sett ökade lönsamheten.

Skogforsks och Skogsstyrelsens gemensamma enkät visar på små förändringar i de direkta kostnaderna för föryngringsavverkning och gallring under 2018 jämfört med 2017. Däremot har de indirekta drivningskostnaderna ökat. Den varma torra sommaren har lett till ökade kostnader för markberedning och plantering, samt att mängden skogsvård per avverkad kubikmeter har minskat något.

Läs mer HÄR!

2019-07-22 13:11Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge
2019-07-21 13:11Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas
2019-07-19 11:01En djup satsning för att bygga världens längsta vägtunnel
2019-07-18 11:01Ett millimeterarbete när järnvägsbron monteras
2019-07-17 11:11Nokian Ground Kare - nytt däck till grävmaskiner och grävlastare för åkermark, vägar och järnvägar
2019-07-16 11:22Hydroscand lanserar pneumatisk PU-slang
2019-07-15 12:22Stora Ensos EcoFishBox hjälper fiskgrossister att göra ett hållbart val
2019-07-14 11:01Fortsatt stora betesskador i norra Sverige
2019-07-13 11:33IVECO stärker OKQ8:s uthyrningsflotta med 137 nya bilar
2019-07-12 09:00Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

Gå till arkivet »