Nu öppnas fler vägar för 74 ton i mellersta Sverige

2019-07-02 11:00

bk4-foto_fredrik_sandberg_tt_750x230.jpg

Den 1 juli öppnas ytterligare vägsträckor i mellersta Sverige för bärighetsklass 4, som tillåter lastbilar på upp till 74 ton. Vid slutet av året kan en femtedel av det statliga vägnätet vara anpassat för den högre bärighetsklassen.

(Vägnätet för 74 tons lastbilar byggs ut stegvis. I dag finns ett hundratal lastbilar som är anpassade för den högre bruttovikten. Foto: Fredrik Sandberg/TT.)

Vägnätet för bärighetsklass 4 byggs ut steg för steg i takt med att Trafikverket förstärker vägar och broar. Bärighetsklass 4, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, vilket är 10 ton mer än vad som tillåts på vägar med den vanligaste bärighetsklassen på det allmänna vägnätet, BK1.

För ett år sedan öppnades de första vägsträckorna för BK4. Under våren 2019 har nya BK4-sträckor tillkommit i Norrbotten och Västerbotten och nu vid halvårsskiftet öppnas ytterligare nästan 4 000 kilometer väg i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

– BK 4 innebär att färre fordon på vägarna kan ta samma mängd gods. Det gör industrins godstransporter mer effektiva vilket bidrar till klimatmålen, samtidigt som det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

Fördelar vikten

Lastbilskombinationer för 74 ton är anpassade för den högre bruttovikten. Vikten fördelas på fler axlar vilket innebär att axeltrycket inte blir högre trots att fordonen väger mer. Det ställs också särskilda krav på stabilitet och accelerationsförmåga. I övrigt ser inte fordonen annorlunda ut än andra lastbilar.

En femtedel av vägnätet

Till slutet av 2019 väntas B4-vägnätet ha vuxit med cirka 9 000 kilometer till totalt mer än 20 000 kilometer väg, vilket motsvarar en femtedel av det statliga vägnätet. I den nationella planen för transportsystemet finns ett anslag för satsningar för att stärka vägarnas bärighet som gör det möjligt att öppna 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för BK4 fram till år 2029.

BK4-vägnätet utökas succesivt och arbetet sker i fortsatt dialog med näringslivet för att skapa största möjliga samhällsnytta. Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4. Trafikverket bedömer att cirka 800 broar behöver förstärkas tillsammans med 10 procent av de statliga vägarna.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »