Skyltfonden ger nära sex miljoner till idéer för ökad trafiksäkerhet

2019-07-03 11:11

skyltfond_750x230.jpg

Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt och idéer för att göra vägtrafiken säkrare. Fonden finansieras genom försäljningen av personliga registreringsskyltar. Nu delar vi ut nästan sex miljoner kronor till 21 nya projekt.

Under våren har olika innovatörer, såväl universitet, organisationer och företag som privatpersoner, ansökt om medel från Skyltfonden. Denna gång delar fonden ut 5 925 000 kronor till 21 projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken. Några av projekten är:  

  • Definiera och klassificera nya elektrifierade fordon för personmobilitet
  • Kommunicerande cykelhjälm
  • Säkerhetskultur i bussbolag
  • Elektroniska körjournaler och ISA – effekter och potential inom trafiksäkerhet
    Gravidas bältesanvändning

– Skyltfonden ger möjlighet att utveckla och demonstrera trafiksäkerhetsidéer som finns i samhället. Jag tycker Skyltfonden bidrar på ett väldigt positivt sätt till trafiksäkerheten. Det finns så många kreativa aktörer som på det här sättet kan ges en chans att bidra med lösningar på ett område där så mycket kan göras, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket och ordförande i Skyltfonden. 

En del av Nollvisionen

I slutänden handlar det om att rädda liv på våra vägar. Skyltfonden är ett sätt att styra mot Nollvisionen – att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Det gäller för både skyddade trafikanter som exempelvis bilister och alla oskyddade trafikanter som motorcyklister, mopedister, cyklister och gångtrafikanter.

– Fonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna och vi vill att resultaten ska vara användbara och tydliga för trafikanterna, säger Anita Ramstedt, Trafiksäkerhetsenheten och sekreterare i Skyltfondens beredningsgrupp. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta och tidsplanen för varje projekt ska helst inte vara längre än två år.

2019-07-22 13:11Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2019: Bra resultat trots ett försvagat marknadsläge
2019-07-21 13:11Skogforsk: Så kan skogsbränderna begränsas
2019-07-19 11:01En djup satsning för att bygga världens längsta vägtunnel
2019-07-18 11:01Ett millimeterarbete när järnvägsbron monteras
2019-07-17 11:11Nokian Ground Kare - nytt däck till grävmaskiner och grävlastare för åkermark, vägar och järnvägar
2019-07-16 11:22Hydroscand lanserar pneumatisk PU-slang
2019-07-15 12:22Stora Ensos EcoFishBox hjälper fiskgrossister att göra ett hållbart val
2019-07-14 11:01Fortsatt stora betesskador i norra Sverige
2019-07-13 11:33IVECO stärker OKQ8:s uthyrningsflotta med 137 nya bilar
2019-07-12 09:00Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

Gå till arkivet »