Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

2019-07-12 09:00

natt1.jpg

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för statlig upphandling av nattågstrafik till europeiska städer. 

I redovisningen av uppdraget ingår att lämna förslag på trafikupplägg och resmål, en bedömning av kostnaderna för staten samt en tidplan för genomförandet.

− Redovisningen av uppdraget kommer att utgöra ett underlag vid ett framtida beslut om statlig upphandling av trafik, säger Lennart Kalander, avdelningschef nationell planering på Trafikverket.

Inom uppdraget kommer Trafikverket bland annat att analysera befintlig och behovet av ytterligare nattågstrafik till Europa, studera juridiska och tekniska förutsättningar, och kartlägga tillgång till lämpliga nattågsfordon.

Utgångspunkten ska vara att förslaget till upphandlad trafik ska vara balanserad och kostnadseffektiv. Trafikverket ska också utreda andra möjligheter att stödja etableringen av nattågstrafik till utlandet, och hur staten ska bidra till att den upphandlade trafiken så snart som möjligt ska kunna ersättas med kommersiell trafik.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2020 och slutredovisas senast 30 april 2020.

2019-08-16 11:11Scania adderar en 540-hästare till 13-litersfamiljen
2019-08-14 12:11Skogforsk: Markradar hittar hällar och större block i marken
2019-08-11 11:11Hög punktlighet trots rekordmånga tåg första halvåret 2019
2019-08-10 11:11Fredrik Sjölander, ny säljchef på John Deere Forestry, Sverige
2019-08-09 11:11Sveaskog: Nya fastigheter till försäljning
2019-08-08 10:11Björn Ulvaeus talar på me Convention i Stockholm
2019-08-07 15:11Ny kvalitetsklassning för massaved från 1 augusti
2019-08-06 15:55SSAB förvärvar Abraservice
2019-08-05 15:11Logset hybridskördaren valdes till årest skogsmaskin
2019-08-04 11:11Tröskuppdateringar från John Deere

Gå till arkivet »