Trafikverket utreder förutsättningarna för upphandling av nattåg till kontinenten

2019-07-12 09:00

natt1.jpg

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för statlig upphandling av nattågstrafik till europeiska städer. 

I redovisningen av uppdraget ingår att lämna förslag på trafikupplägg och resmål, en bedömning av kostnaderna för staten samt en tidplan för genomförandet.

− Redovisningen av uppdraget kommer att utgöra ett underlag vid ett framtida beslut om statlig upphandling av trafik, säger Lennart Kalander, avdelningschef nationell planering på Trafikverket.

Inom uppdraget kommer Trafikverket bland annat att analysera befintlig och behovet av ytterligare nattågstrafik till Europa, studera juridiska och tekniska förutsättningar, och kartlägga tillgång till lämpliga nattågsfordon.

Utgångspunkten ska vara att förslaget till upphandlad trafik ska vara balanserad och kostnadseffektiv. Trafikverket ska också utreda andra möjligheter att stödja etableringen av nattågstrafik till utlandet, och hur staten ska bidra till att den upphandlade trafiken så snart som möjligt ska kunna ersättas med kommersiell trafik.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet senast den 15 januari 2020 och slutredovisas senast 30 april 2020.

2019-12-06 11:00IVECO, FPT Industrial and Nikola Corporation launch their partnership to achieve zero-emissions transport
2019-12-05 11:00Sveaskog vill se mer tall i södra Sverige
2019-12-04 09:00Nytt handelsnamn för Scanias S-serie
2019-12-03 12:12DAF CF Electric med 6x2 chassi finns nu tillgängligt
2019-12-02 11:00Ny bok om Scania V8 som fyller 50 år
2019-12-01 12:11Holmen Skog: Artificiell intelligens mot granbarkborren
2019-11-30 11:11Nya Mercedes-Benz Actros utsedd till "Truck of the Year 2020"
2019-11-29 11:11Skogforsk: Var ligger skogsbränslet?
2019-11-29 08:11Kartläggning av viltolyckor möjliggör effektivare åtgärder
2019-11-28 13:11Skogforsk: Busktallar även i västra Småland

Gå till arkivet »