Första nykterhetskontrollen invigd i Göteborgs hamn

2019-08-20 11:00

tomas_eneroth_750.jpg

Göteborgs energihamn är den första svenska hamnen som får utrustning för nykterhetskontroller. Invigningen ägde rum den 12 augusti i närvaro av bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth och representanter för Göteborgs energihamn och Trafikverket.

Drygt 30 procent av alla dödsolyckor på de svenska vägarna har direkt eller indirekt en inblandning av alkohol eller droger. Flera olika metoder och lösningar behövs för att komma åt problematiken, och nykterhetskontrollen är en av dem. Trafiken kan med denna metod kontrolleras redan på hamnområdet, vilket bidrar till färre dödsfall i trafiken och tryggare arbetsmiljö i hamnen.

– Utökade nykterhetskontroller förhindrar onyktra förare att köra på de svenska vägarna och bidrar till Nollvisionen att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

utrustning_alkobom_300_2.jpgTrafikverket för dialog med flera hamnar för att implementera fler kontroller. Under hösten planeras även Karlskrona och Kapellskärs hamnar att förses med nykterhetskontroller, och parallellt planeras för ett införande i Trelleborg. Dessa hamnar har andra former av trafikflöden med exempelvis fler privatbilister, vilket kan innebära andra behov av lösningar.

Bakgrund

I september 2017 fick Trafikverket ett regeringsuppdrag att införa automatiserade nykterhetskontroller i vissa hamnar, som ett komplement till de kontroller som idag görs av Polisen och övriga kontrollmyndigheter. Nykterhetskontrollerna ska upptäcka onyktra förare och förhindra att de kör på det svenska vägnätet.

Införandet och driften av kontrollanläggningarna bygger på ett övergripande samarbete mellan aktuella hamnar, Trafikverket, Polismyndigheten och Tullverket. Eftersom kontrollerna kan leda till att förare lagförs för ett allvarligt brott är rättssäkerheten mycket viktig. Därför måste de juridiska förutsättningarna för varje typ av etablering utredas. Exakt hur respektive hamns kontrollanläggning utformas och implementeras beror på förutsättningarna i de olika hamnarna.

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »