Skogforsk: Alla blir bättre förare med kranspetsstyrning

2019-09-17 11:11

ibc_web.jpg

Kranspetsstyrning sänker tidsåtgången vid skotning med fyra procent. Även erfarna skotarförare ökar sin prestation med hjälp av den nya tekniken.

Under flera veckor följde Skogforsk en grupp erfarna skotarförare som växelvis använde kranspetsstyrning och konventionell kranstyrning. Resultaten visar att alla förare i studien sparade tid med kranspetsstyrning. Ökad prestation vid kranarbete är viktigt eftersom krankörningen utgör en stor del av arbetstiden vid skotning.

Tidsbesparing vid skotning enligt studien:

  • Lastning (inklusive körning): 5,2 procent
  • Lossning (inklusive körning): 7,9 procent
  • Terminalarbete (kombinationen lastning och lossning): 5,8 procent

Förutom momenten ovan tillkommer momenten körning och övrig tid. Sett till skotningen som helhet blir besparingen då 4 procent (total tidsåtgång, G15-tid per lass).
 
Forskarnas hypotes var att enklare kranstyrning skulle stimulera kombinerad maskinförflyttning och kranarbete. Men resultaten visar att det uteslutande är själva kranarbetet under lastning och lossning som snabbas upp.

FAKTA Två olika kranstyrningssystem

I Sverige används två alternativa kranstyrningssystem: konventionell kranstyrning och kranspetsstyrning. Konventionell kranstyrning var det enda tillgängliga systemet fram till 2013 då kranspetsstyrning för skotare nådde marknaden i form av John Deeres Intelligent Boom Control (IBC).  Vid konventionell kranstyrning reglerar föraren de olika krandelarnas rörelser var och en för sig för att förflytta kranspetsen i önskad riktning. Kranspetsstyrning innebär att föraren anger kranspetsens rörelseriktning direkt med spakarna, istället för att styra varje enskild krandel.

www.skogforsk.se

2019-10-19 11:11Sveaskog säljer stor skogsegendom i Norrtälje
2019-10-17 11:11Nordic Truckcenter ny återförsäljare för IVECO i Malmö
2019-10-16 11:11Upprop: Tillsammans för hållbara hastigheter!
2019-10-15 12:11Mathems nya Mercedes Sprinters först i landet med avgasfri kyla
2019-10-14 11:11Volvo Lastvagnar lanserar "Unlimited Edition" med fokus på förarens säkerhet och arbetsmiljö
2019-10-13 11:00Välj bland tallplantor från både Sverige och Finland
2019-10-11 12:11Hållbarhetsdagen 2019 - Scania Sverige i Västerås
2019-10-10 11:11Körsimulator ska utbilda lokförare i nya signalsystemet ERTMS
2019-10-09 11:1150 års studier av olyckor på vägarna för att förbättra trafiksäkerheten
2019-10-08 12:11Trafikverket beslutar om förutsättningarna för kommande basprognos

Gå till arkivet »