Förutsättningarna för godstransporter kan förbättras

2019-09-21 11:11

gods_750px.jpg

På uppdrag av regeringen har Trafikverket sett över hur förutsättningarna för godstransporter med järnväg och sjöfart kan förbättras. En färdplan för överflyttning av gods ska tas fram. Samtidigt måste kunskapen om intermodala transporter bli bättre.

(Foto: Torbjörn Björkkvist)

I utredningen framkommer det att Trafikverket behöver jobba mer målinriktat, systematiskt och samordnat för att öka andelen godstransporter på järnväg och med fartyg. För att ta ett tydligare och mer samlat grepp i frågan ska Trafikverket ta fram en färdplan för överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart.

– Färdplanen ska beskriva vad Trafikverket kommer att göra för att andelen godstransporter på järnväg och med sjöfart ska öka. Den kommer också att beskriva hur insatserna ska samordnas, genomföras och prioriteras. Färdplanen kan även ses som en samlad målbild om vad som ska göras på kort och lång sikt, säger Björn Garberg utredningsledare, avdelning Nationell Planering, på Trafikverket.

Stärkt planering

Inventeringen visar att det behövs ett ökat fokus på överflyttning av gods redan i planeringsstadiet. Godslösningar ska finnas med i bilden tidigt i planeringen för alla trafikslag och djupare analyser av överflyttningseffekterna ska göras. För att förbättra nyttjandegraden i järnvägssystemet ska åtgärder utgå från de utvecklingsprojekt som redan finns inom området. Ett exempel är Marknadsanpassad planering av kapacitet, MPK. Nyttjandegraden kan också förbättras bland annat genom fortsätta arbetet med att öka lastvolymen på godståg.

Fördjupad samverkan med alla i transportkedjan

Trafikverket behöver också skapa en närmare och kontinuerlig samverkan med och mellan samtliga aktörer i transportkedjan.

– Vi samverkar redan idag med många aktörer, men vi behöver involvera fler. Samverkan leder till bättre kunskap och stödjer nya samarbeten som stimulerar till nya transportupplägg med järnväg och sjöfart. Även förståelsen för näringslivets behov och förutsättningar blir bättre om vi samarbetar mer. Vi har också sett att kunskapen om intermodala transporter behöver bli bättre både internt på Trafikverket och bland övriga aktörer, säger Björn Garberg.

Intermodal innebär att en transport omfattar flera trafikslag och inkluderar minst en omlastning av godset, till exempel mellan väg och järnväg.

www.trafikverket.se

2020-06-05 12:11Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna
2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad

Gå till arkivet »