SSAB EcoUpgraded hjälper ILAB Container att spara 36 ton koldioxid per container

2020-03-24 13:44

ssabkontti.jpg

ILAB Container, Nordens ledande containerleverantör, ser SSAB EcoUpgraded som ett mycket användbart koncept när de berättar för sina kunder om fördelarna med höghållfasta stål och ILAB-containrar.

ILAB är kund till SSAB sedan långt tillbaka och har använt SSAB EcoUpgraded-konceptet för sina containrar i flera år. ILAB konstruerar och säljer containrar till den nordiska marknaden. Containrarna tillverkas av det polska företaget JK Miłosz Kiedrowski.

Vad är SSAB EcoUpgraded?

Genom SSAB EcoUpgraded-konceptet kan kunder uppgradera till höghållfast stål och minska vikten på sin utrustning, förbättra bränsleekonomin och förlänga produkternas livslängd – faktorer som har stor betydelse för att minska deras koldioxidavtryck. SSABs EcoUpgraded-koncept minskar utsläppen av koldioxid såväl vid stålproduktionen som under hela produktens livslängd.

SSAB ser på varje tillämpning och jämför den potentiella koldioxidbesparingen i användningsfasen med den koldioxid som släpps ut under tillverkningen. På det sättet kan vi identifiera de produkter som gynnas av en uppgradering till höghållfast Strenx®- och/eller Hardox®-stål. Och när koldioxidutsläppen från tillverkningen sparats in, fortsätter fordonet att ge koldioxidbesparingar långt utöver de ursprungliga utsläppen.

Besparingar och högre kapacitet under drift – större intäkter

Anta till exempel att ett fordon transporterar samma totala last under hela sin livslängd. Om man använder höghållfasta stål kan fordonet klara det med färre resor, eftersom det kan ta mer last på varje resa. Det innebär lägre bränsleförbrukning, mindre behov av underhåll och lägre driftskostnader.

Anta istället att vi fortsätter att köra fordonen lika mycket med den extra lastkapaciteten, då kan vi transportera mer gods under samma tidsperiod. 

-Fördelarna med SSAB EcoUpgraded kan ses både ur en hållbarhetssynvinkel och från en ekonomisk aspekt, som i själva verket är två sidor av samma mynt. Utsläppsminskningar och besparingar går hand i hand, säger Thomas Hörnfeldt på SSAB.

EcoUpgraded-appen är ett användbart verktyg för att visa de verkliga fördelarna för kunden 

I SSAB EcoUpgraded-appen anger man maskintyp och driftparametrar. Appen presenterar sedan en grafisk rapport om beräknad bränslebesparing, koldioxidbesparingar under maskinens livslängd och hur lång tid det tar att spara in koldioxidutsläppen från tillverkningen, när man uppgraderar till höghållfasta stål.

-Vi lägger stor vikt på både detaljer och helhetsbilden i våra egna kundrelationer. Våra kunder sätter stort värde på hållbarhet, men när de sparar bränsle, sparar de förstås också pengar. Med SSAB EcoUpgraded-konceptet och appen kan vi visa konkret hur våra containrar och SSABs höghållfasta stål påverkar kundens egen verksamhet i form av hållbarhet, kostnadsbesparingar och i slutändan lönsamhet, säger verkställande direktör Jim Isaksson på ILAB.

-När vi skriver att vi levererar ILAB-containrar vill vi också uppmärksamma återvinningsbranschen på nya, enklare sätt att hantera avfall – och SSAB EcoUpgraded passar den här bilden bra, fortsätter Isaksson.

I ILAB:s fall kommer den totala besparingen på 36 ton koldioxid per container från mindre mängd stål (1 ton), lägre vikt (12 ton) och högre kapacitet (23 ton). Så koldioxiden från tillverkningen är insparad på 10 månader. Ökningen av nyttolast är 520 kg och bränslebesparingarna för slutanvändaren blir över 200 000 kronor (om fordonet används i 8 år och kör 120 000 km per år)

-Vi har nu sålt drygt 10 000 av de här containrarna, så alla kan räkna ut den sammanlagda nyttan, avslutar Isaksson.

Fördelar med SSAB EcoUpgraded

-Gott miljöarbete leder också till goda affärer. Genom att uppgradera från standardstål till höghållfast stål kan våra kunder minska vikten på slutprodukterna med bibehållen hållfasthet och samtidigt förbättra hållbarhet och produktivitet. Det är betydelsefullt ur ett livscykelperspektiv, eftersom den största negativa miljöpåverkan uppstår när produkterna används, säger Joachim Eresjö på SSAB Shape.

Eftersom höghållfast stål är starkare än vanligt konstruktionsstål behövs det mindre stål för att tillverka produkterna. Det minskar också koldioxidutsläppen. En EcoUpgraded-produkt ger koldioxidbesparingar som överstiger den koldioxid som släpps ut under tillverkningen av den uppgraderade delen. Storleken på besparingen varierar beroende på konstruktionen och hur viktkritisk den är.

2020-06-05 12:11Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna
2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad

Gå till arkivet »