Scanias vetenskapligt förankrade klimatmål godkänns

2020-05-04 11:00

maanalainen.jpg

Scania är den första stora tillverkaren av tunga kommersiella fordon vars långgående klimatmål officiellt godkänns av Science Based Target initiative (SBTi). Företaget är fast beslutet att bidra till att uppfylla Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C över förindustriella nivåer.

Scania kommer att minska CO2-utsläppen med 50 procent till 20251 och minska utsläppen från sina produkter med 20 procent under samma period.

– Eftersom över 90 procent av koldioxidutsläppen i vår verksamhet sker efter att fordonen lämnat fabrikerna är det nödvändigt att också ta dessa utsläpp med i beräkningen. Att bara begränsa oss till våra egna utsläpp räcker inte. Vi kommer därför att arbeta nära våra kunder för att minska klimatpåverkan av lastbilar, bussar och motorer i deras verksamheter, säger Scanias VD Henrik Henriksson.

SBTi-godkännandet innebär att Scanias mål ligger i linje med de mest långtgående insatserna för minskad klimatpåverkan som hittills fastlagts – 1.5°C för de vetenskapligt förankrade målen som omfattas av det som kallas Scope 1 och 2. De mål som Scania satt omfattar såväl direkta som indirekta uppsläpp från verksamheten (Scope 1 och 2), som utsläpp från produkter i användning (Scope 3).

– Vi gratulerar Scania för deras engagemang i att brådskande vidta åtgärder som adresserar klimatkrisen, säger Alexander Farsan, global ledare för Science Based Target Initiative (SBTi). De är de första tillverkaren av tunga kommersiella fordon att sätta ett ambitiöst 1,5°C-mål genom SBTi och att åta sig att dra ned utsläppen inte bara från sin egen verksamhet, men också från när produkterna är i drift.

–Vetenskapen är tydlig i att vår planets framtid är beroende av att den globala uppvärmningen begränsas till väl under 2°C, vilket betyder att utsläpp måste halveras varje årtionde. Vetenskapligt baserade mål är avgörande för att lyckas med denna strävan. Tunga transporter är ryggraden i våra samhällen och Scanias åtagande till vetenskapligt baserade mål för klimatet, genom värdekedjan, kommer inte bara att bidra till minskade klimatrisker, men också skicka en stark signal genom ekonomin om att fossilfrihet är på riktigt, att det är nu och att det utgör en investering i framtida konkurrenskraft”, säger Johan Rockström, professor i jordsystemforskning och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland.

Under de senaste åren har Scania uppnått betydande minskningar av CO2-utsläppen från egna verksamheter och egna transporter och logistik. Scania har även arbetat för att genom förbättrad bränsleeffektivitet minska utsläppen från fordonen. I mer än 25 år har tillverkaren erbjudit marknadens bredaste utbud av fordon som drivs av alternativ till fossila bränslen.

I september 2019, tillkännagav Scania ambitionen att sätta vetenskapligt förankrade klimatmål. Att dessa mål nu godkänts utgör en viktig milstolpe på vägen mot fossilfria transporter.

– Oavsett läge, som nu mitt i en kris, kommer vi inte att kompromissa när det gäller hållbarhet. Att driva omställningen till ett mer hållbart transportsystem är Scanias syfte och vårt engagemang är orubbat, säger Henrik Henriksson.

1 Med 2015 som basår.

2020-06-05 12:11Viveka Beckeman ny vd för Skogsindustrierna
2020-06-04 12:44Iggesunds sågverk provar eltruckar
2020-06-03 12:11Nya krav på ITS vid vägarbeten ska höja säkerheten
2020-06-02 12:3328 nya Volvo hjullastare redo for tjänstgöring i svenska försvaret
2020-06-01 12:11Svensk säljstart för Mercedes-Benz 8-sitsiga elbil
2020-05-31 12:33IVECO presenterar de nya racinglastbilarna IVECO S-WAY R
2020-05-30 14:00Avfallsåtervinningsföretaget Renewi beställer 200 lastbilar till från DAF
2020-05-29 11:00Skogsmaskiner för ett hållbart skogsbruk
2020-05-28 11:00Beskogning av åkermark med olika trädslag - hur påverkar det kolinlagringen?
2020-05-27 12:00Mercedes-Benz bästa generalagent för lastbilar i Sverige - för tredje året i rad

Gå till arkivet »