Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU

2020-07-18 11:00

tag750x230.jpg

Fyra Trafikverksprojekt får totalt 59 miljoner euro i EU-bidrag från CEF. Störst medfinansiering får projektet där Trafikverket ska bygga ut järnvägen från två till fyra spår på sträckan mellan Flackarp och Arlöv.

Den här utlysningen av CEF-medel omfattar totalt 750 miljoner euro. Medfinansiering från CEF går till viktig infrastruktur och kan ges såväl till studier som till genomförande av infrastrukturprojekt. Stödet från CEF är på mellan 10 och 50 procent av projektetens totala budget.

Trafikverkets projekt som beviljats medfinansiering av EU-fonden CEF är:

  • Utbyggnad av järnvägen från två till fyra spår mellan Flackarp and Arlöv. Medfinansiering: 23 640 000 euro.
  • Ny linjesträckning för Ostkustbanan, en järnvägsutredning för 40 km dubbelspår mellan Gävle och Kringlan. Medfinansiering: 3 550 000 euro.
  • Västlänken, byggande av 560 meter järnvägstunnel (Kvarnberget) och 130 meter servicetunnel i Göteborg. Medfinansiering: 22 108 104 euro.
  • Installation av ERTMS fordonsutrustning i Sverige 2020-2023. Parter i projektet: Trafikverket (koordinerar bidragshanteringen), AB Transitio, Investment AB Bure, LKAB, MTR Express, Nordic Re-finance, region Stockholm, Tågåkeriet i Värmland AB, Västtrafik, Östgötatrafiken, Green Cargo. Medfinansiering: 9 300 000 euro.

– Utfallet av den senaste ansökningsomgången i CEF visar att Trafikverket har förmågan att få fram bidragsansökningar av hög kvalitet och att Trafikverket har projekt som EU är villiga att medfinansiera. Det visar också att vi lyckats få EU-bidrag både till större pågående byggprojekt och strategiska studier samt bidrag till ERTMS-projektet, säger Per Olof Lingwall, Nationell koordinator för CEF på Trafikverket.

Projekt i Nationell infrastrukturplan får medfinansiering

Enbart Trafikverksprojekt som finns med i Nationell Infrastrukturplan och redan är fullt finansierade kan ansöka om och bli beviljade medfinansiering från EU-fonden CEF. Stödet är öronmärkt för just det projekt som beviljats medfinansiering, pengarna kan alltså inte användas till andra projekt. Utlysningar inom ramen för CEF-fonden görs normalt årligen och omfattar alla trafikslag inklusive bland annat logistik, intelligenta transportsystem och alternativa drivmedel.
Tre projekt där Trafikverket ansökt eller ingått som partner fick avslag på sina ansökningar:

  • Nya stambanor i Sverige – lokaliseringsstudier av sträckorna, Hässleholm – Lund och Göteborg – Borås.
  • Förberedande studier på Norrbottniabanan, sträckan Skellefteå – Luleå.
  • Farledsfördjupning Skandiaporten, Göteborgs hamn.
CEF är EU:s stödsystem för att bidra till genomförandet av riktlinjerna för TEN-T (transeuropeiska transportnätverket). CEF heter på svenska Fonden för ett sammanlänkat Europa och på engelska Connecting Europe Facility.
2020-07-31 11:00Volvokoncernen - det andra kvartalet 2020
2020-07-29 11:11Enormt gensvar när Mercedes-Benz lånar ut elbilar för heldags-provkörning
2020-07-28 11:33Volvo CE vinner hållbarhetspris från European Rental Industry
2020-07-27 11:00Frode Laursen investerar i framtidens gröna transport
2020-07-24 10:00Så underhåller Trafikverket de statliga vägarna
2020-07-22 13:33Rutinerad säljare till Olofsfors AB
2020-07-21 11:11Ny DAF-anläggning för begagnade lastbilar öppnar i Prag
2020-07-18 11:00Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2020-07-17 13:33Prestigefullt certifikat för hållbara transporter
2020-07-16 11:31Sveaskogs delårsrapport januari-juni 2020

Gå till arkivet »