MKP Sverige AB stärker sin ledande position genom köpet av Reko Gallringsentreprenad AB:s slutavverkningsverksamhet

2020-11-30 15:44

Mattias-och-Conny.jpg

Den25:e november blev det klart att MKP Sverige AB förvärvar slutavverkningsdelen i Reko Gallringsentreprenad AB. Tillträdesdatum är 1 december 2020.

- 2020 ser ut att bli ett bra år för oss och vi tror starkt på framtiden. Förvärvet är därför glädjande och vi ser stora möjligheter att utveckla servicen i området med de nya avverkningsgrupperna som tillkommer, säger Mattias Ringström, VD för MKP Sverige AB. Förvärvet är ett led i vår strategi att vara det ledande skogsentreprenörsföretaget i Sverige. Vi har ett fortsatt intresse att expandera organiskt eller genom förvärv, avslutar Mattias.

- Jag ville trappa ned verksamheten och valde att kontakta MKP Sverige för att höra om intresse fanns att ta över en del av den, säger Conny Johansson, ägare till Reko Gallringsentreprenad AB. Jag har haft turen att ha väldigt duktiga medarbetare, som jag månar starkt om, och vet att även MKP värdesätter duktiga medarbetare. Därför var det naturligt att det blev MKP jag kontaktade och det känns väldigt bra att lämna över till dem, fortsätter han.

Själv kommer Conny att driva det nu mindre bolaget tillsammans med sin son, men hoppas på att även hinna vara lite ledig ibland.

MKP Sverige AB är ett skogsentreprenörsföretag som har Eksjö som bas och verksamhetsområdet sträcker sig i en cirkel med en radie av c:a 10 mil runt Eksjö.

- Vårt företags kärnvärden är duktiga medarbetare, att värna kunden, leveranssäkerhet, konkurrenskraft samt ansvar. De gör oss till en stark och pålitlig partner för våra kunder. Våra medarbetare är vår främsta tillgång och använder oss av den senaste tekniken för att hålla hög kvalitet på våra tjänster. Vi sysselsätter idag 23 maskiner som mestadels går i tvåskift, säger Ringström.

MKP Sverige AB är del av den nordiska MKP koncernen. Moderbolaget Metsäkonepalvelu AB grundades i Finland år 1970. Koncernen består av moderbolaget och två dotterbolag: Kone-Yijälä AB i Finland och MKP Sverige AB.

- Vi etablerade oss i Sverige år 2011. Tillsammans har vi cirka 160 anställda och cirka 100 skogsmaskiner i Finland och Sverige, säger Ringström.

Efter förvärvet ökar koncernens avverkningsvolym till cirka 3,0 miljoner m3 och omsättningen till cirka 300 miljoner kronor (30 miljoner euro).

2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »