AUTO 2: Regelverk för terrängtransporter kopplat till automation samt säkerhet, lagar och regler

2020-12-16 10:11

auto21062_1063_webb.jpg

Utvecklandet av autonoma skogsmaskiner ställer nya krav på lagar, regler och säkerhet. Två rapporter kartlägger och identifierar svårigheter och möjligheter med bland annat dagens lagstiftning.

Skogsbranschen står inför stora förändringar i och med utvecklandet av autonoma skogsmaskiner. Ökad automation leder till förbättrade arbetsmiljöer för operatörerna, lägre koldioxidutsläpp och högre produktivitet. Men utvecklingen kommer också att påverka säkerheten och hur maskinen fungerar gentemot sin omgivning. I praktiken finns dock ett flertal hinder som måste övervinnas för att autonom terrängkörning kan förverkligas. För detta krävs samordning mellan bland annat samhälle, maskintillverkare och lagstiftare.

AUTO 2: Regelverk för terrängtransporter

I den ena rapporten, "AUTO 2: Regelverk för terrängtransporter", görs en kartläggning och analys av applicerbar lagstiftning för autonoma skogsbruksmaskiner i terräng. Utredningen visar att det inte finns något i trafikförordningen eller terrängkörningslagen som bedöms reglera eller förhindra implementering av automatiserad körning med terrängmotorfordon med förare i hytten. Däremot utgår både det svenska och det internationella regelverket ifrån att det finns en förare på plats antingen i eller utanför fordonet som kan anses ha kontroll och ansvar över framförandet av fordonet. Det straffrättsliga ansvaret har således inte anpassats för autonoma fordon, där förare kanske helt kommer saknas, vilket försvårar realiseringen av autonom körning av terrängmotorfordon.

AUTO 2: Säkerhet, lagar och regler

I den andra rapporten, "AUTO 2: Säkerhet, lagar och regler", identifieras ett antal otydligheter och frågeställningar kopplat till dagens lagstiftning. Några av de centrala frågorna som identifierats gäller:

  • Ansvarsfrågan: eftersom autonoma maskiner och terrängfordon förflyttar arbetsuppgifterna från föraren till maskinen uppstår frågan om ansvar och kontroll – är det föraren eller maskinen?
  • Säkerhet: eftersom maskiner och terrängfordon kommer befinna sig i miljöer där icke-automatiserade fordon och människor vistas, finns det behov av tydlighet kring säkerhet och regelverk som reglerar detta.
www.skogforsk.se
2021-01-21 11:22Jeff -serviceteknikern med Eco Log varmt om hjärtat
2021-01-20 13:00Den 10 000:e DAF-lastbilen har byggts i Taiwan
2021-01-19 11:00Spännande 2021 för Mercedes-Benz lastbilar i Sverige
2021-01-18 11:11Skogforsk: Metoder för att hitta felaktigheter i skogliga databaser
2021-01-15 11:00Nya tillval för John Deere skotarkranar
2021-01-13 11:00Nordisk Återvinning sätter Volvo FE Electric sopbil i trafik
2021-01-12 12:00Eco Log förstärkt teknisk support i Finland
2021-01-12 10:00Kör bara om du måste
2021-01-08 11:11HCT-fordon för rundvirkesvirkestransporter - är det en lönsam investering?
2021-01-07 12:11Färre omkomna i trafiken gör att målet för 2020 nås

Gå till arkivet »