Fler snabbladdare för elbil byggs längs större vägar

2021-05-10 11:00

snabbis1.jpg

För att öka användningen av elbilar och därmed minska utsläppen från trafiken, ger vi stöd till snabbladdare där sådana saknas. Elbilar ska kunna färdas över hela landet och 39 nya snabbladdstationer byggs nu jämte de 20 som fick stöd förra året. 

För att skapa möjlighet att färdas med elbil över hela landet erbjuder Trafikverket investeringsstöd. Nu kan tio aktörer bygga 39 nya snabbladdstationer, bland annat längs inlandsvägen E45 mot Karesuando. Det totala investeringsstödet är 45 350 899 kronor. 
Ansökan gällde snabbladdstationer på 62 platser i anslutning till större vägar i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten. Arbetet fortsätter nu för att samtliga platser ska få snabbladdstationer.Redan förra året beviljades stöd till 20 nya snabbladdstationer. De fördelades på sju län inklusive Norrlands inland, bland annat längs E10. Elektrifiering av transportsektorn är också en nyckelåtgärd för att nå klimatmålen.Just nu finns det cirka 600 snabbladdningsstationer med minst 50 kW över hela landet. Linnea Nyström och Hanna Eklöf, båda Trafikverket, driver uppdraget och vid årets slut räknar de med att 16 nya snabbladdstationer är i drift. När alla hittills beviljade etableringar är i drift innebär det 59 nya snabbladdstationer längs vägsträckor som inte har den servicen idag.

Fler måste köra på el om vi ska nå klimatmålen

För att fler ska våga välja elbil och använda den som annat än ”andrabil” för kortare turer krävs väl utbyggd laddinfrastruktur över hela landet. Laddning för tyngre fordon för godstransporter samt olika typer av elvägar utreds i andra uppdrag.Trafikverket arbetar tillsammans med transportsektorn för ett fossilfritt transportsystem. Enligt klimatmålen ska utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, minska med minst 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Och år 2045 ska Sverige nå klimatneutralitet. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckelåtgärd för att nå målen.

Snabbladdare – ett komplement till annan service längs vägarna

Det finns över 12 000 publika laddningspunkter i hela landet, alla är inte snabbladdare. Att ladda hemma eller vid arbetsplatsen är det primära sättet att ladda elfordon. När det ändå står parkerat en längre stund.Såväl enskilda bilister som lokala taxi- och distributionsföretag har behov av att snabbladda under färd och vill gärna göra det när de stannar i annat ärende. Tillgången till service, shopping, mat och fika eller besöksmål är därför viktig vid etablering av snabbladdare. Det är ett bra komplement till annan service. Till hjälp för att planera resan finns det kartor och webbtjänster samt appar från olika aktörer.Det finns goda möjligheter för privatpersoner, och bostadsrättsföreningar med flera, att få statligt stöd för etablering av laddstationer. Parallellt har ett branschövergripande arbete startats för att se över hur betalning för laddning kan förenklas.

2021-08-03 10:00Gotland får Mercedes-Benz lastbilsverkstad
2021-07-30 11:00Storbritanniens regering väljer Leyland Trucks för prövning av el lastbilar
2021-07-28 12:00Skog på fel ståndort
2021-07-27 11:00Den nya generationens DAF-lastbilar visualiseras digitalt
2021-07-23 11:00Scania levererar 200 lastbilar till svenska försvaret
2021-07-21 11:00Premiär för Mercedes el-lastbil: 536 hk, 27 ton och 40 mil räckvidd
2021-07-20 11:00Sveaskogs delårsrapport, januari-juni 2021: Fortsatt starkt marknadsläge
2021-07-19 11:00Fem Trafikverksprojekt får medfinansiering av EU
2021-07-18 11:00Eco Log hälsar på Tifa Skog
2021-07-16 11:00Nya Daily: det smarta fordonet som tar lätta transporter till nya höjder

Gå till arkivet »