Ekonomiska prestationer i entreprenadskogsbruket 2019

2021-07-15 11:00

entreprenadskogsbruk-2019.jpg

De senaste decennierna har entreprenadföretagens roll i skogsbruket vuxit i takt med att fler uppgifter utkontrakteras. Skogforsk har studerat hur företagens ekonomiska nyckeltal utvecklats 2017–2019. (Foto: Birger Eriksson, Skogforsk)

Under 1900-talets sista decennier skedde ett skifte inom skogsbruket, då huvuddelen av drivningsarbetet utkontrakterades från stora skogsägare, skogsföretag och skogsägareföreningar till entreprenadföretag. Därefter har även huvuddelen av skogsvården utkontrakterats. Numera utförs också delar av planläggnings-, inventerings- och taxeringsarbetena av entreprenörer.

År 2019 genomfördes en studie av de ekonomiska prestationerna i entreprenadskogsbruket under perioden 2013 – 2017. Den omfattade fem företagsgrupper, skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag, skogsförvaltande företag och sågverksföretag. I dessa företagsgrupper fanns totalt drygt 3 100 aktiebolag och fyra ekonomiska föreningar. Studien visade att det skett en viss förbättring av lönsamhet och betalningsförmåga under den studerade perioden.

Uppföljning av utvecklingen

Nu har Skogforsk skrivit en rapport som är en uppföljning av 2019 års studie. Den syftar till att underlätta för intresserade att följa utvecklingen, främst beträffande ekonomiska nyckeltal men även rörande företagens storlek och antal.

Studien visar att under perioden år 2017 – 2019 har:

  • Antalet skogsvårdsföretag, drivningsföretag, övriga entreprenadföretag och skogsförvaltande företag ökat med 2 – 7 procent, medan antalet sågverksföretag minskat med 9 procent.
  • Den ekonomiska statusen överlag blivit bättre i skogsvårdsföretag, drivningsföretag, skogsförvaltande företag och sågverksföretag medan den inte förändrats i någon större grad i kategorin övriga entreprenadföretag
  • Både den långsiktiga betalningsförmågan (soliditet) och den kortsiktiga betalningsförmågan (kassalikviditet) ökat i samtliga företagsgrupper.
  • De undersökta företagen haft en bättre utveckling av lönsamhet och betalningsförmåga än svenska aktiebolag i allmänhet.

www.skogforsk.se

2021-10-25 10:00Ny version av John Deere IBC introducerar förarassistansfunktioner
2021-10-24 11:11Halka och snöfall på vägarna - var förberedd!
2021-10-22 11:00Olofsfors GmbH finns nu i Simmozheim, Tyskland
2021-10-20 11:0011 eldrivna Mercedes-Benz till snabbväxande budföretag
2021-10-19 11:00Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
2021-10-18 11:00SSABs fossilfria stål med i Volvo Groups fordon
2021-10-11 11:00Eco Log hälsar på Sala Maskinservice
2021-10-10 11:00Sveaskog skapar 100 nya våtmarker i naturvårdande syfte
2021-10-07 11:11Engagemang från Sveriges skogsentreprenörer
2021-10-06 11:00Volvo Lastvagnar får rekordorder på ellastbilar

Gå till arkivet »