Geodata åt skogen 2021

2021-08-28

webb-geodata.png

Nya geodata som förenklar den skogliga planeringen kommer ständigt. Skogforsk har inventerat tillgängliga geodata för skoglig planering och det finns många spännande nyheter.

Under 2017 gjorde Skogforsk en genomgång av tillgängliga och kommande geodata för användning i skogbrukets planering, "Big data" för skogen - Skogforsk. Under 2021 gjordes denna uppdatering. Genomgången är utförd via kontakter med myndigheter och tjänsteleverantörer samt webbinsamlad information. Tanken med genomgången är att erbjuda en uppdaterad genomgång av tillgängliga geodata och kanske ge inspiration till ny dataanvändning.

Bland de nyheter som kommit sedan 2017 finns:

 • Fria bildtjänster med satellitdata för aktuell bakgrundsdata
 • Tillgång till fler historiska bilder som kan hjälpa till med att kartera trädåldrar
 • Möjligheten att laserskanna från drönare
 • Nya markfuktighetskartor som karterar blöt till torr mark
 • Bärighetsindex som inkluderar väderprognoser
 • Ökad täckning av bättre jordartskartor
 • Kartor över skogliga impediment
 • Uppdaterade fria data över stora skogsägarens markinnehav
 • Landskapsanalys av skogliga värdekärnor
 • Skogsbrandriskprognoser och brandbränsleklassificering
 • Vitalitetskartering med hjälp av tidserier av satellitdata över skogen
 • Gallringsbehovsanalyser

Sammantaget är det många spännande och användbara geodata för skoglig planering som kommer skogsbruket till nytta. I redovisningen finns länkar till geodata som leder vidare för mer information och tillgång till data.

www.skogforsk.se

2021-10-25 10:00Ny version av John Deere IBC introducerar förarassistansfunktioner
2021-10-24 11:11Halka och snöfall på vägarna - var förberedd!
2021-10-22 11:00Olofsfors GmbH finns nu i Simmozheim, Tyskland
2021-10-20 11:0011 eldrivna Mercedes-Benz till snabbväxande budföretag
2021-10-19 11:00Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
2021-10-18 11:00SSABs fossilfria stål med i Volvo Groups fordon
2021-10-11 11:00Eco Log hälsar på Sala Maskinservice
2021-10-10 11:00Sveaskog skapar 100 nya våtmarker i naturvårdande syfte
2021-10-07 11:11Engagemang från Sveriges skogsentreprenörer
2021-10-06 11:00Volvo Lastvagnar får rekordorder på ellastbilar

Gå till arkivet »