Kostadseffektiva system för skörd av slybränsle

2021-09-16 11:00

sly-simultation-1.png

De öppna landskapen växer sakta igen men skörd av sly för energiproduktion kan bromsa denna utveckling. En utmaning är att beräkna lönsamheten i åtgärden, ett nytt beslutsstöd gör det möjligt.

Under de senaste årtiondena har landskapet i stora delar av Sverige blivit mer och mer igenväxt av sly. Detta gäller framför allt gamla åkrar och betesmarker, längs mindre vägar och inom områden med höga kulturvärden. Det finns också stora arealer där sly måste röjas bort med jämna mellanrum, exempelvis längs större vägar och järnvägar samt i kraftledningsgator. Den totala mängden energi i sly på dessa marker i Sverige har uppskattats till cirka 85 TWh och då är sly som växer på skogsmark inte medräknat. I storleksordningen 6 TWh sly bedöms kunna skördas med lönsamhet varje år, men just nu är nyttjandet av denna energiresurs låg. En orsak till det låga utnyttjandet är att det sällan finns detaljerad information om träden på dessa områden, vilket gör det svårt att bedöma kostnader och intäkter vid en eventuell avverkning. Med det övergripande syftet att möjliggöra ökad slyskörd har ett projekt genomförts med målet att utveckla ett beslutsstöd för bedömning av lönsamheten i skörd och hantering av sly.

Kalkyleringsverktyget för beslutsstöd finns tillgängligt på Skogskunskap.se

2022-08-08 15:49Terminator-tekniikkaa : - "9.ikuiset pankkomerkinnät laserleikkauksin"
2022-07-31 10:11Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll olyckor på IAA
2022-07-28 11:00Skogsbruk utan markstörningar - går det?
2022-07-15 11:00En skogsentreprenörs lönsamhet
2022-07-13 13:00Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd
2022-07-11 11:00Volvokunder visar vägen - beställer Sveriges första tunga serieproducerade ellastbilar
2022-07-05 11:00Första ellastbilen i Jämtland
2022-06-30 11:00Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
2022-06-26 11:00Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp
2022-06-23 11:00Komatsu Forest AB blir ny ägare till Bracke Forest AB

Gå till arkivet »