Kostadseffektiva system för skörd av slybränsle

2021-09-16 11:00

sly-simultation-1.png

De öppna landskapen växer sakta igen men skörd av sly för energiproduktion kan bromsa denna utveckling. En utmaning är att beräkna lönsamheten i åtgärden, ett nytt beslutsstöd gör det möjligt.

Under de senaste årtiondena har landskapet i stora delar av Sverige blivit mer och mer igenväxt av sly. Detta gäller framför allt gamla åkrar och betesmarker, längs mindre vägar och inom områden med höga kulturvärden. Det finns också stora arealer där sly måste röjas bort med jämna mellanrum, exempelvis längs större vägar och järnvägar samt i kraftledningsgator. Den totala mängden energi i sly på dessa marker i Sverige har uppskattats till cirka 85 TWh och då är sly som växer på skogsmark inte medräknat. I storleksordningen 6 TWh sly bedöms kunna skördas med lönsamhet varje år, men just nu är nyttjandet av denna energiresurs låg. En orsak till det låga utnyttjandet är att det sällan finns detaljerad information om träden på dessa områden, vilket gör det svårt att bedöma kostnader och intäkter vid en eventuell avverkning. Med det övergripande syftet att möjliggöra ökad slyskörd har ett projekt genomförts med målet att utveckla ett beslutsstöd för bedömning av lönsamheten i skörd och hantering av sly.

Kalkyleringsverktyget för beslutsstöd finns tillgängligt på Skogskunskap.se

2021-10-25 10:00Ny version av John Deere IBC introducerar förarassistansfunktioner
2021-10-24 11:11Halka och snöfall på vägarna - var förberedd!
2021-10-22 11:00Olofsfors GmbH finns nu i Simmozheim, Tyskland
2021-10-20 11:0011 eldrivna Mercedes-Benz till snabbväxande budföretag
2021-10-19 11:00Skotarspår undersökta efter körning med och utan markskydd
2021-10-18 11:00SSABs fossilfria stål med i Volvo Groups fordon
2021-10-11 11:00Eco Log hälsar på Sala Maskinservice
2021-10-10 11:00Sveaskog skapar 100 nya våtmarker i naturvårdande syfte
2021-10-07 11:11Engagemang från Sveriges skogsentreprenörer
2021-10-06 11:00Volvo Lastvagnar får rekordorder på ellastbilar

Gå till arkivet »