Försörjning av skogsbränsle till utlastande hamn - en simuleringsstudie

2021-09-23 11:11

hamn-biobransle.png

Skogsenergi transporteras ofta effektivt genom sjötransport, men det finns utmaningar när det gäller utlastning och lagring. En ny simuleringsstudie har undersökt kostnaderna för olika alternativ.

Sjötransport möjliggör ofta handel med skogsenergi i Östersjöregionen. Utlastning i hamn innebär dock speciella utmaningar eftersom en stor mängd bränsle måste finnas på plats vid en viss tidpunkt, samtidigt som möjligheterna att lagra materialet i hamnen ofta är begränsade av tillgänglighets- eller kostnadsskäl. Liknande utmaningar finns vid järnvägstransport, men båtarnas kapacitet är ofta mångdubbelt större.

Ger ökad förståelse för hur faktorer samspelar

I denna fallstudie jämfördes alternativa logistikupplägg inför utlastning av flisat skogsbränsle från en svensk hamn. Den största fördelen med att använda simuleringsteknik för att planera produktion och logistiska flöden är visualisering av risker och marginaler. Vi tittade dels på direkttransport med längre upplagring i hamnen, dels ett flöde med mellanlagring på en terminal som låg 8 kilometer från hamnen. Syftet med studien var att öka förståelsen för hur produktionskapacitet, lagringskapacitet, lagrings- och transportkostnader samspelar, samt hur dessa påverkar den totala logistikkostnaden.   

Händelsestyrd simulering användes för att analysera scenarier där en varierande del av volymen hanteras genom terminalen. Detta gjorde att studien kunde ta hänsyn till viss osäkerhet i produktionskapaciteten, vilket visade sig ha avgörande betydelse för planeringen.

Högre kostnad med mellanlagring vid mindre hamn

Resultatet från fallstudien visade på en högre kostnad för volymerna som gick via terminal, cirka 7,90 kr per m3s. Det representerar ett scenario där hela volymen går via terminal, men de fördelar som terminalen ger i att hantera osäkerheter och jämna ut flöden över tid uppnås ofta även när en mindre andel av volymen lagras där, vilket minskar kostnaden. En avgörande faktor för om inlandsterminalen driver upp kostnaderna eller inte är givetvis också förhållandet mellan lagringskostnaden vid terminalen jämfört med hamnen. Studien utgår från en mindre hamn med relativt låg lagringskostnad, medan öppna prislistor för hamnar i Stockholmsregionen visar på mer än 12 gånger så höga lagringskostnader. En känslighetsanalys av lagringskostnaden återfinns i artikeln. Den totala leveranskostnaden inklusive flisning, transport, lagring och hantering vid terminal och hamn samt lastning av fartyget varierade i studien mellan 68,30 och 79,70 kr per MWh.

Figur1_Model flow.png

Flödesschema över operationer och resurser som simulerats.

2022-08-08 15:49Terminator-tekniikkaa : - "9.ikuiset pankkomerkinnät laserleikkauksin"
2022-07-31 10:11Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll olyckor på IAA
2022-07-28 11:00Skogsbruk utan markstörningar - går det?
2022-07-15 11:00En skogsentreprenörs lönsamhet
2022-07-13 13:00Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd
2022-07-11 11:00Volvokunder visar vägen - beställer Sveriges första tunga serieproducerade ellastbilar
2022-07-05 11:00Första ellastbilen i Jämtland
2022-06-30 11:00Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
2022-06-26 11:00Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp
2022-06-23 11:00Komatsu Forest AB blir ny ägare till Bracke Forest AB

Gå till arkivet »