Årets hastighetssänkningar på väg beslutas senare än planerat

2021-11-01 11:00

hastighetsskylt750x230.jpg

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon har beslutat att avvakta med föreslagna hastighetsanpassningar tills den nationella planen 2022-2033 och regionala planer är beslutade.

Årets sträckor som föreslagits få anpassade hastigheter finns i regionerna Mitt, Syd och Väst. Tidigare plan var att Lena Erixon skulle fatta beslut om sträckorna den 1 november.

– Trafiksäkerhetsarbetet är prioriterat och Trafikverket arbetar med en rad olika insatser för att sträva mot Nollvisionen och nå regeringens etappmål, säger generaldirektör Lena Erixon. Vi ska fortsätta det viktiga arbetet för att rädda liv i trafiken och där är hastighetsanpassningarna är en viktig åtgärd bland flera.

Planeringsprocessen i år, med reviderad nationell plan och regionala planer, sammanfaller tidsmässigt med arbetet att införa hastighetsanpassningar. För att säkerställa effektiviteten med åtgärder som presenteras i de förestående planerna och hastighetsanpassningar avvaktar Trafikverket med beslutet om sänkning av hastighetsgränser tills dessa planer har fastställts.

Vad betyder detta?

Samtliga hastighetssänkningar som var planerade beslutas den 1 november 2021 kommer inte att beslutas då utan senare. Hastighetssänkningarna kommer tidigast att införas när den nya nationella planen är fastställd.

De planerade höjningarna av hastighetsgränser kommer fortfarande att beslutas under året. Det handlar om drygt 2 mil väg som byggs om och byggs ut, det vill säga vägar som mittsepareras och därmed tillåter en högre hastighetsgräns.

Anpassade hastighetsgränser

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »