Ny Scania Super -motor minskar utsläppen och bidrar till klimatmålen

2021-11-13

huilaa1.png

"Transportindustrin är en av världens mest energiförbrukande sektorer och det är också skälet till att vi inte kan vänta med att minska dess fossilavtryck", säger Stefan Dorski, Senior Vice President och chef för Scania Trucks.

Världen är fortfarande till stora delar beroende av transporter som utförs av lastbilar med förbränningsmotorer. Det understryker vikten av att bränsleeffektiva fordon förbättras, det som nu sker med vår nya Super-motorplattform.

Scania presenterade redan 2020 och som första tillverkare av tunga kommersiella lastbilar sina åtaganden med vetenskapligt satta CO2-mål baserade på Paris­överenskommelsen. Under de senaste åren har Scania introducerat flera åtgärder för att minska CO2-utsläppen, både från den egna produktionen och från företagets transport- och logistikflöden. Scanias envetna arbete under många decennier med att minska bränsleförbrukningen hos sina produkter är tveklöst en del av företagets DNA. Att vi lyckas verifieras både i den dagliga driften hos kunder och via segrar i tusentals presstester under åren.

− Energieffektivisering är en del Scanias arv och DNA, säger Stefan Dorski. Och sedan tre decennier är vi också den tillverkare som har erbjudit branschens bredaste program med produkter som kan användas ihop med alternativa eller förnybara drivmedel. Såväl kunder som lagstiftare är idag medvetna om vikten av energieffektiva förbränningsmotorer ihop med förnybara drivmedel som biodiesel eller biogas för att minska fossilberoendet.

Från Scanias sida är man övertygad om att en omställning till verklig e-mobilitet är på väg. Lastbilar med förbränningsmotorer är dock fortfarande den bästa eller enda lösningen för många av dagens transportuppdrag. Brytpunkten för när elektrifierade lösningar utgör det bästa investeringsalternativet även ekonomiskt kommer att infalla de närmaste åren.

− Den generella färdriktningen är uppenbar, säger Stefan Dorski. Vår bedömning är att runt 2030 kommer hälften av alla tunga lastbilar Scania säljer i Europa att vara elektriska. Men vi måste klara att driva en hållbar och lönsam affär även idag. Att nå målen är Scanias metod för att säkerställa att vi kan göra de investeringar som krävs för att ställa om vårt företag och vårt erbjudande.

2022-05-12 11:00Scanvo gör stororder av DAF lastbilar
2022-05-10 11:00Första resan i Sverige med eldriven Mercedes-Benz lastbil - 60 mil från Södertälje till Malmö
2022-05-09 11:00Volvo Lastvagnar ökar växlingshastigheten i I-Shift-växellådan med upp till 30 %
2022-05-04 11:00Scania möjliggör helt eldriven 64-tons livsmedelstransport för Dagab
2022-05-02 11:00Volvo Lastvagnar tar Sveriges största order på lastbilar som går på flytande gas
2022-04-25 11:00Nya värdekedjor från skogen
2022-04-21 11:00Fördjupad miljösatsning på helelektriska betongbilar från Volvo Lastvagnar för Swerock
2022-04-18 11:00Eco Log: Maskinservice i Norden AB
2022-04-14 11:11Potentialen hos mikro- och radiovågsbaserad mätning av fukthalt och andra virkesegenskaper
2022-04-11 11:00Arla laddar upp fordonsflottan med ytterligare en ellastbil

Gå till arkivet »