Skoglig anpassning till ett ändrat klimat

2022-06-07 11:00

skoglig-anpassning-till-ett-andrat-klimat-interreg-1.png.jpg

Hur kan ett kunskapsutbyte mellan den svenska och norska skogssektorn underlätta skogsbruket i ett förändrat klimat? I en ny rapport finns exempel på best practice från de båda länderna.

Pågående klimatförändringar innebär att skogsbruket i de nordiska länderna kommer att ske under andra förhållanden än vad vi historiskt sett är vana vid. I detta arbete presenteras en kunskapssammanställning som ett resultat från ett svensk-norskt projektsamarbete finansierat genom Interreg Sverige-Norge, där fokusområdena omfattar drivning på svaga marker, vägunderhåll för säkert flöde till industrierna samt drivningsarbete i brant terräng.

Bakgrunden till dessa tre fokusområden ligger i att de skogliga aktörerna i Västernorrland, Jämtland och Tröndelag bedömer att gamla sanningar inte längre gäller. Ett exempel på detta är frånvaro av tjälade marker vintertid som gör det svårare att undvika körskador. Ett annat exempel är den ökade mängden kraftiga regnskurar som skapar risk för erosion och sätter hårdare krav på vägstandard och underhåll av både skogsbilvägar och det allmänna vägnätet.

I rapporten beskrivs dagens teknik och metoder men även en mängd erfarenheter, kunskap, verktyg och praktiska arbetssätt som underlättar de olika delarna. Rapporten syftar till att ge en helhetsöversikt genom hela försörjningskedjan från planering av drivningsarbete och vägbyggnad till transport till industrin.

Projektet har letts av Skogsstyrelsen i Västernorrland tillsammans med Fylkesmannen i Tröndelag.

2022-11-25 11:00Tingsrätten godkänner Eco Logs företagsrekonstruktion
2022-11-20 11:00Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania
2022-11-05 11:00Greppa virket som ett proffs - produktiva nyheter i Komatsus nya gripprogram
2022-11-02 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-10-31 11:00Konkurrensverket har godkänt Scania Sveriges förvärv av Arver
2022-10-26 11:11Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer
2022-10-22 11:00Minska risken för markskador
2022-10-17 11:00Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter
2022-10-16 10:00"Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad"
2022-10-11 11:00Mekanisk planteringsmaskin lär sig "se" var plantan ska sättas

Gå till arkivet »