Skoglig anpassning till ett ändrat klimat

2022-06-07 11:00

skoglig-anpassning-till-ett-andrat-klimat-interreg-1.png.jpg

Hur kan ett kunskapsutbyte mellan den svenska och norska skogssektorn underlätta skogsbruket i ett förändrat klimat? I en ny rapport finns exempel på best practice från de båda länderna.

Pågående klimatförändringar innebär att skogsbruket i de nordiska länderna kommer att ske under andra förhållanden än vad vi historiskt sett är vana vid. I detta arbete presenteras en kunskapssammanställning som ett resultat från ett svensk-norskt projektsamarbete finansierat genom Interreg Sverige-Norge, där fokusområdena omfattar drivning på svaga marker, vägunderhåll för säkert flöde till industrierna samt drivningsarbete i brant terräng.

Bakgrunden till dessa tre fokusområden ligger i att de skogliga aktörerna i Västernorrland, Jämtland och Tröndelag bedömer att gamla sanningar inte längre gäller. Ett exempel på detta är frånvaro av tjälade marker vintertid som gör det svårare att undvika körskador. Ett annat exempel är den ökade mängden kraftiga regnskurar som skapar risk för erosion och sätter hårdare krav på vägstandard och underhåll av både skogsbilvägar och det allmänna vägnätet.

I rapporten beskrivs dagens teknik och metoder men även en mängd erfarenheter, kunskap, verktyg och praktiska arbetssätt som underlättar de olika delarna. Rapporten syftar till att ge en helhetsöversikt genom hela försörjningskedjan från planering av drivningsarbete och vägbyggnad till transport till industrin.

Projektet har letts av Skogsstyrelsen i Västernorrland tillsammans med Fylkesmannen i Tröndelag.

2022-08-08 15:49Terminator-tekniikkaa : - "9.ikuiset pankkomerkinnät laserleikkauksin"
2022-07-31 10:11Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll olyckor på IAA
2022-07-28 11:00Skogsbruk utan markstörningar - går det?
2022-07-15 11:00En skogsentreprenörs lönsamhet
2022-07-13 13:00Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd
2022-07-11 11:00Volvokunder visar vägen - beställer Sveriges första tunga serieproducerade ellastbilar
2022-07-05 11:00Första ellastbilen i Jämtland
2022-06-30 11:00Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
2022-06-26 11:00Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp
2022-06-23 11:00Komatsu Forest AB blir ny ägare till Bracke Forest AB

Gå till arkivet »