Sverige har världens tätaste älgstam

2022-06-16 11:00

alg.jpg

Sverige har fortfarande världens tätaste älgstam. Det framgår i en uppdaterad jämförelse med andra länder och regioner.

Sverige har världens tätaste älgstam räknat som antal älgar i relation till befintlig skogsmarksareal. Närmast efter ligger Maine (delstat i USA), Lettland, Estland, Norge och Litauen, medan Finland ligger på en lägre nivå än sina grannländer (förutom Ryssland). Sverige, Norge och Estland har fortsatt den högsta avskjutningen av älg i förhållande till skogsmarksareal, vilket betyder att älgstammarna här också är förhållandevis produktiva.

Diagrammet är framtaget genom en enkel sammanställning av olika länders/regioners skogsmarksarealer (utifrån nationell skogsstatistik i varje land) och uppskattade älgpopulationsstorlekar, samt avskjutningsstatistik. Data över älgstammarnas storlekar och avskjutning är hämtat från olika officiella källor, i huvudsak från viltförvaltningsorgan och/eller viltforskningsartiklar i respektive land.

Det ska poängteras att detta är en uppskattning och att säkerheten bakom vissa siffror är svår att bedöma. Som exempel kan en älgstams storlek på nationell nivå endast uppskattas med en viss nivå osäkerhet och därtill kan den totala dödligheten hos älg vara svår att övervaka. Reviderade beräkningar från respektive land kan göra att staplarna blir något justerade, men det är inte troligt att helhetsbilden skulle ändras mycket eftersom Sverige ligger så högt i topp.

Antalet älgar per miljoner ha skogsmark i den här jämförelsen går inte att översätta till det vi är vana vid som älgar per 1000 ha. I det senare räknesättet inkluderas fler marktyper än bara skogsmark och därför skulle antalet älgar bli överskattat om man räknade om dessa siffror till ”traditionella” älgar per 1000 ha. Älgar per miljoner ha skogsmark används för att kunna få en likvärdig grund för jämförelse mellan länder. Det skulle bli fel att bara jämföra älgar per miljoner ha landareal, eftersom älg är ett skogslevande vilt som till liten grad utnyttjar den del av landarealen som är övervägande jordbruksmark och andelen jordbruksmark varierar stort mellan olika länder.

För stora länder som Kanada kan det vara mer rättvist att utgå från provinserna än hela landet vid en jämförelse med ”små” länder som de europeiska. Därför visas också ett separat diagram med Kanadas provinser nedan. Även om variationen mellan provinserna är stor når de inte i något fall upp till samma älgtätheter som Sverige, Norge och de baltiska länderna eller Maine i USA.

2022-08-08 15:49Terminator-tekniikkaa : - "9.ikuiset pankkomerkinnät laserleikkauksin"
2022-07-31 10:11Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll olyckor på IAA
2022-07-28 11:00Skogsbruk utan markstörningar - går det?
2022-07-15 11:00En skogsentreprenörs lönsamhet
2022-07-13 13:00Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd
2022-07-11 11:00Volvokunder visar vägen - beställer Sveriges första tunga serieproducerade ellastbilar
2022-07-05 11:00Första ellastbilen i Jämtland
2022-06-30 11:00Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
2022-06-26 11:00Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp
2022-06-23 11:00Komatsu Forest AB blir ny ägare till Bracke Forest AB

Gå till arkivet »