Sverige har världens tätaste älgstam

2022-06-16 11:00

alg.jpg

Sverige har fortfarande världens tätaste älgstam. Det framgår i en uppdaterad jämförelse med andra länder och regioner.

Sverige har världens tätaste älgstam räknat som antal älgar i relation till befintlig skogsmarksareal. Närmast efter ligger Maine (delstat i USA), Lettland, Estland, Norge och Litauen, medan Finland ligger på en lägre nivå än sina grannländer (förutom Ryssland). Sverige, Norge och Estland har fortsatt den högsta avskjutningen av älg i förhållande till skogsmarksareal, vilket betyder att älgstammarna här också är förhållandevis produktiva.

Diagrammet är framtaget genom en enkel sammanställning av olika länders/regioners skogsmarksarealer (utifrån nationell skogsstatistik i varje land) och uppskattade älgpopulationsstorlekar, samt avskjutningsstatistik. Data över älgstammarnas storlekar och avskjutning är hämtat från olika officiella källor, i huvudsak från viltförvaltningsorgan och/eller viltforskningsartiklar i respektive land.

Det ska poängteras att detta är en uppskattning och att säkerheten bakom vissa siffror är svår att bedöma. Som exempel kan en älgstams storlek på nationell nivå endast uppskattas med en viss nivå osäkerhet och därtill kan den totala dödligheten hos älg vara svår att övervaka. Reviderade beräkningar från respektive land kan göra att staplarna blir något justerade, men det är inte troligt att helhetsbilden skulle ändras mycket eftersom Sverige ligger så högt i topp.

Antalet älgar per miljoner ha skogsmark i den här jämförelsen går inte att översätta till det vi är vana vid som älgar per 1000 ha. I det senare räknesättet inkluderas fler marktyper än bara skogsmark och därför skulle antalet älgar bli överskattat om man räknade om dessa siffror till ”traditionella” älgar per 1000 ha. Älgar per miljoner ha skogsmark används för att kunna få en likvärdig grund för jämförelse mellan länder. Det skulle bli fel att bara jämföra älgar per miljoner ha landareal, eftersom älg är ett skogslevande vilt som till liten grad utnyttjar den del av landarealen som är övervägande jordbruksmark och andelen jordbruksmark varierar stort mellan olika länder.

För stora länder som Kanada kan det vara mer rättvist att utgå från provinserna än hela landet vid en jämförelse med ”små” länder som de europeiska. Därför visas också ett separat diagram med Kanadas provinser nedan. Även om variationen mellan provinserna är stor når de inte i något fall upp till samma älgtätheter som Sverige, Norge och de baltiska länderna eller Maine i USA.

2024-02-23 11:00Hyundai levererar ett helelektriskt lätt kommersiellt fordon till Iveco
2024-02-20 11:00Säljstart för nya eSprinter med upp till 53 mils räckvidd
2024-02-13 11:00Automation - för ökad produktion och attraktion
2024-02-10 11:00Volvos första lastbil enbart utvecklad för eldrift - optimerad för renare och säkrare stadstransporter
2024-02-05 11:00Eco Log 20 år Demotour 2024
2024-01-31 14:00Volvo FH Aero är här - den nya standarden för energieffektiva tunga lastbilar
2024-01-25 11:0054 miljoner euro till svenska projekt
2024-01-22 11:00Höjda virkespriser - barrmassaveden uppe i 500 kr/m3fub
2024-01-15 11:00Bra koll på reservdelspriserna sänker driftskostnaderna
2024-01-10 11:00Starkt år för Scania Sverige

Gå till arkivet »