Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd

2022-07-13 13:00

artwork1.jpg

Vid avverkning är det viktigt att kunna ”läsa av” trädens egenskaper för bästa möjliga värdeutnyttjande. Det gynnar alla parter i värdekedjan, liksom samhället och miljön!

Detta är ett utdrag ur Skogsskötselserien kapitel 22 ”Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter” som produceras av Skogsstyrelsen. Hela serien finns att nå på Skogsstyrelsen - Skogsskötselserien

I dag har vi kunskaper och möjligheter att beräkna de skördade stockarnas egenskaper med hjälp av produktionsdata från skördare och uppgifter om trädens ålder. Uppgifter från de skördade träden kan också tillsammans med beståndsdata, användas för att beskriva skogen som står kvar, så kallad imputering.

Syftet med arbetssätten är att kunna beskriva och utnyttja trädens egenskaper för bästa möjliga integration mellan skog och industri. Målen är att i ett första steg öka kunskapen om variation i råvaran mellan och inom olika bestånd. I ett andra steg analyseras möjligheterna att identifiera, tillreda, fördela och transportera ”rätt råvara till rätt industriprocess och rätt produkt”.

Läs mer här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/mojligheter-att-mata-berakna-och-utnyttja-virkets-egenskaper-vid-planering-och-skord/

2023-03-24 11:00Bränsleförbrukningen vid drivningsarbete under 2021
2023-03-17 11:00Scania levererar utrustning till Falkenklev Logistik för fler laddstationer
2023-03-11 11:00Volvo Lastvagnar erbjuder elektriska lastbilar för anläggningsbranschen
2023-02-23 11:00Optimal körning allt viktigare för fordonsägarna
2023-02-21 11:00Eco Logs skotare i det mindre segmentet
2023-02-20 11:00Nystart för maskinell plantering - men flaskhalsen måste lösas
2023-02-07 11:00Volvo Lastvagnar 2022 - rekordhöga volymer och ökad marknadsandel i 41 länder
2023-01-31 11:00SSAB anställer närmare 1 000 semestervikarier i Sverige
2023-01-31Ny teknik ska ge snabbare granförädling
2023-01-13 11:11Rekordår för Mercedes-Benz transportbilar i Sverige

Gå till arkivet »