Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd

2022-07-13 13:00

artwork1.jpg

Vid avverkning är det viktigt att kunna ”läsa av” trädens egenskaper för bästa möjliga värdeutnyttjande. Det gynnar alla parter i värdekedjan, liksom samhället och miljön!

Detta är ett utdrag ur Skogsskötselserien kapitel 22 ”Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter” som produceras av Skogsstyrelsen. Hela serien finns att nå på Skogsstyrelsen - Skogsskötselserien

I dag har vi kunskaper och möjligheter att beräkna de skördade stockarnas egenskaper med hjälp av produktionsdata från skördare och uppgifter om trädens ålder. Uppgifter från de skördade träden kan också tillsammans med beståndsdata, användas för att beskriva skogen som står kvar, så kallad imputering.

Syftet med arbetssätten är att kunna beskriva och utnyttja trädens egenskaper för bästa möjliga integration mellan skog och industri. Målen är att i ett första steg öka kunskapen om variation i råvaran mellan och inom olika bestånd. I ett andra steg analyseras möjligheterna att identifiera, tillreda, fördela och transportera ”rätt råvara till rätt industriprocess och rätt produkt”.

Läs mer här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/mojligheter-att-mata-berakna-och-utnyttja-virkets-egenskaper-vid-planering-och-skord/

2022-08-08 15:49Terminator-tekniikkaa : - "9.ikuiset pankkomerkinnät laserleikkauksin"
2022-07-31 10:11Volvo Lastvagnar presenterar sin väg mot noll utsläpp och noll olyckor på IAA
2022-07-28 11:00Skogsbruk utan markstörningar - går det?
2022-07-15 11:00En skogsentreprenörs lönsamhet
2022-07-13 13:00Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd
2022-07-11 11:00Volvokunder visar vägen - beställer Sveriges första tunga serieproducerade ellastbilar
2022-07-05 11:00Första ellastbilen i Jämtland
2022-06-30 11:00Branschstandard för drivmedelsklausul framtagen
2022-06-26 11:00Volvo Lastvagnar visar upp ny lastbil med nollutsläpp
2022-06-23 11:00Komatsu Forest AB blir ny ägare till Bracke Forest AB

Gå till arkivet »