Möjligheter att mäta, beräkna och utnyttja virkets egenskaper vid planering och skörd

2022-07-13 13:00

artwork1.jpg

Vid avverkning är det viktigt att kunna ”läsa av” trädens egenskaper för bästa möjliga värdeutnyttjande. Det gynnar alla parter i värdekedjan, liksom samhället och miljön!

Detta är ett utdrag ur Skogsskötselserien kapitel 22 ”Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter” som produceras av Skogsstyrelsen. Hela serien finns att nå på Skogsstyrelsen - Skogsskötselserien

I dag har vi kunskaper och möjligheter att beräkna de skördade stockarnas egenskaper med hjälp av produktionsdata från skördare och uppgifter om trädens ålder. Uppgifter från de skördade träden kan också tillsammans med beståndsdata, användas för att beskriva skogen som står kvar, så kallad imputering.

Syftet med arbetssätten är att kunna beskriva och utnyttja trädens egenskaper för bästa möjliga integration mellan skog och industri. Målen är att i ett första steg öka kunskapen om variation i råvaran mellan och inom olika bestånd. I ett andra steg analyseras möjligheterna att identifiera, tillreda, fördela och transportera ”rätt råvara till rätt industriprocess och rätt produkt”.

Läs mer här:

https://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2022/mojligheter-att-mata-berakna-och-utnyttja-virkets-egenskaper-vid-planering-och-skord/

2022-11-25 11:00Tingsrätten godkänner Eco Logs företagsrekonstruktion
2022-11-20 11:00Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania
2022-11-05 11:00Greppa virket som ett proffs - produktiva nyheter i Komatsus nya gripprogram
2022-11-02 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-10-31 11:00Konkurrensverket har godkänt Scania Sveriges förvärv av Arver
2022-10-26 11:11Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer
2022-10-22 11:00Minska risken för markskador
2022-10-17 11:00Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter
2022-10-16 10:00"Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad"
2022-10-11 11:00Mekanisk planteringsmaskin lär sig "se" var plantan ska sättas

Gå till arkivet »