Småskalig teknik bäst för spridda vindfällen

2022-08-26 11:00

motskuu.jpg

Att som skogsägare själv tillvarata vindfällda granar är nästan alltid ekonomiskt fördelaktigt – särskilt vid risk för granbarkborreutbrott. Det visar en systemanalys av Skogforsk och Säker Skog.

Små volymer av skadade träd, som till exempel spridda vindfällen, är ett problem i skogsbruket. Träden är dyra att tillvarata med professionella skördare och skotare och att lämna dem är heller inget bra alternativ, då det kan leda till ökade insektsangrepp från exempelvis granbarkborren med risk för omfattande skador på omgivande träd på sikt. 

Hur ska man då göra med de spridda vindfällena? Det har Säker Skog och Skogforsk försökt ta reda på genom simuleringar och ekonomiska analyser av olika tekniska lösningar. 

Tillvarata vindfällena

Studien visar att tillvaratagande av vindfällen är det bästa och idag någorlunda möjliga sättet att förhindra utbrott av granbarkborre och hindra pågående utbrott från att ta ytterligare fart. Anledningen är att vindfällen är relativt lätta att hitta, tidsutrymmet för att hinna ta ut träden normalt är längre samt att bekämpningseffekten är större än vid exempelvis "sök och plock".

Kostsam drivning

Men i och med att konventionella skördar- och skotarsystem ofta har höga start- och flyttkostnader leder tillvaratagande av spridda vindfällen ofta till ett kraftigt negativt drivningsnetto. Ett annat problem om avverkningsmaskinerna i stor omfattning arbetar med små volymer spridda vindfällen är att industrin snabbt står utan virke. 

Småskalig teknik – värdefullt komplement

Här skulle småskalig teknik på ett rationellt sätt kunna komplettera den konventionella storskaliga tekniken. För självverksamma skogsägare exempelvis som har låga start- och flyttkostnader är det nästan alltid ekonomiskt fördelaktigt att tillvarata mindre volymer vindfällen, i synnerhet om det finns risk för utbrott av granbarkborreskador. 

Regler kan begränsa förebyggandet

Det finns dock olika lagar och certifieringsregler som i praktiken begränsar möjligheterna att ta hand om vindfällena. Till exempel har mycket av miljöarbetet inom skogsbruket handlat om vikten av att öka mängden död ved i skogen. Detta kan ibland upplevas stå i konflikt med ett effektivt förebyggande av barkborreskador, där det är viktigt att ta hand om färska vindfällen. Det här blir ett dilemma för många skogsägare – i synnerhet de självverksamma. 

Säkerheten framför allt

Tillvaratagande av stormfällda träd med motorsåg hör till de allra farligaste formerna av skogsarbete, där det kan finnas trädstammar i spänning, farliga rotvältor och svårt fastfällda träd. Det är mycket viktigt att ha rätt utbildning och kompetens utifrån aktuella förutsättningar. Vid omfattande stormfällningar och särskilt farliga situationer som fällda träd i lager ska i första hand maskinell upparbetning användas.   

Projektet finansierades av Skogsägarnas forskningsfond. 

Mer om vilka slutsatser man kommit fram till i projektet kan du läsa i arbetsrapporten nedan. 

www.skogforsk.se

2022-11-25 11:00Tingsrätten godkänner Eco Logs företagsrekonstruktion
2022-11-20 11:00Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania
2022-11-05 11:00Greppa virket som ett proffs - produktiva nyheter i Komatsus nya gripprogram
2022-11-02 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-10-31 11:00Konkurrensverket har godkänt Scania Sveriges förvärv av Arver
2022-10-26 11:11Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer
2022-10-22 11:00Minska risken för markskador
2022-10-17 11:00Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter
2022-10-16 10:00"Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad"
2022-10-11 11:00Mekanisk planteringsmaskin lär sig "se" var plantan ska sättas

Gå till arkivet »