Småskalig teknik bäst för spridda vindfällen

2022-08-26 11:00

motskuu.jpg

Att som skogsägare själv tillvarata vindfällda granar är nästan alltid ekonomiskt fördelaktigt – särskilt vid risk för granbarkborreutbrott. Det visar en systemanalys av Skogforsk och Säker Skog.

Små volymer av skadade träd, som till exempel spridda vindfällen, är ett problem i skogsbruket. Träden är dyra att tillvarata med professionella skördare och skotare och att lämna dem är heller inget bra alternativ, då det kan leda till ökade insektsangrepp från exempelvis granbarkborren med risk för omfattande skador på omgivande träd på sikt. 

Hur ska man då göra med de spridda vindfällena? Det har Säker Skog och Skogforsk försökt ta reda på genom simuleringar och ekonomiska analyser av olika tekniska lösningar. 

Tillvarata vindfällena

Studien visar att tillvaratagande av vindfällen är det bästa och idag någorlunda möjliga sättet att förhindra utbrott av granbarkborre och hindra pågående utbrott från att ta ytterligare fart. Anledningen är att vindfällen är relativt lätta att hitta, tidsutrymmet för att hinna ta ut träden normalt är längre samt att bekämpningseffekten är större än vid exempelvis "sök och plock".

Kostsam drivning

Men i och med att konventionella skördar- och skotarsystem ofta har höga start- och flyttkostnader leder tillvaratagande av spridda vindfällen ofta till ett kraftigt negativt drivningsnetto. Ett annat problem om avverkningsmaskinerna i stor omfattning arbetar med små volymer spridda vindfällen är att industrin snabbt står utan virke. 

Småskalig teknik – värdefullt komplement

Här skulle småskalig teknik på ett rationellt sätt kunna komplettera den konventionella storskaliga tekniken. För självverksamma skogsägare exempelvis som har låga start- och flyttkostnader är det nästan alltid ekonomiskt fördelaktigt att tillvarata mindre volymer vindfällen, i synnerhet om det finns risk för utbrott av granbarkborreskador. 

Regler kan begränsa förebyggandet

Det finns dock olika lagar och certifieringsregler som i praktiken begränsar möjligheterna att ta hand om vindfällena. Till exempel har mycket av miljöarbetet inom skogsbruket handlat om vikten av att öka mängden död ved i skogen. Detta kan ibland upplevas stå i konflikt med ett effektivt förebyggande av barkborreskador, där det är viktigt att ta hand om färska vindfällen. Det här blir ett dilemma för många skogsägare – i synnerhet de självverksamma. 

Säkerheten framför allt

Tillvaratagande av stormfällda träd med motorsåg hör till de allra farligaste formerna av skogsarbete, där det kan finnas trädstammar i spänning, farliga rotvältor och svårt fastfällda träd. Det är mycket viktigt att ha rätt utbildning och kompetens utifrån aktuella förutsättningar. Vid omfattande stormfällningar och särskilt farliga situationer som fällda träd i lager ska i första hand maskinell upparbetning användas.   

Projektet finansierades av Skogsägarnas forskningsfond. 

Mer om vilka slutsatser man kommit fram till i projektet kan du läsa i arbetsrapporten nedan. 

www.skogforsk.se

2023-03-24 11:00Bränsleförbrukningen vid drivningsarbete under 2021
2023-03-17 11:00Scania levererar utrustning till Falkenklev Logistik för fler laddstationer
2023-03-11 11:00Volvo Lastvagnar erbjuder elektriska lastbilar för anläggningsbranschen
2023-02-23 11:00Optimal körning allt viktigare för fordonsägarna
2023-02-21 11:00Eco Logs skotare i det mindre segmentet
2023-02-20 11:00Nystart för maskinell plantering - men flaskhalsen måste lösas
2023-02-07 11:00Volvo Lastvagnar 2022 - rekordhöga volymer och ökad marknadsandel i 41 länder
2023-01-31 11:00SSAB anställer närmare 1 000 semestervikarier i Sverige
2023-01-31Ny teknik ska ge snabbare granförädling
2023-01-13 11:11Rekordår för Mercedes-Benz transportbilar i Sverige

Gå till arkivet »