Kund- och fordonsanpassade servicelösningar från Scania

2022-08-25 11:00

scania360.jpg

Scania Sverige lanserar nu Service 360 som ger kunderna möjlighet att anpassa servicenivån utifrån sina och fordonens behov. Med hjälp av ständig uppkoppling och digitala analyser anpassas servicen efter åkeriernas prioriteringar och hur fordonen används.

- Den stora mängd data som generas från våra Scaniafordon ger oss en ständigt uppdaterad bild över fordonens hälsotillstånd. Det innebär att vi kan anpassa servicen till vad fordonen behöver och därmed upprätthålla tillgängligheten och minska riskerna för kostsamma stillestånd, säger Jon Segersten, Direktör Servicemarknad. 

Scania har nu tagit ett stort steg mot att erbjuda kunderna en lösning som är anpassad till att möta kunders specifika behov av underhåll och reparation, som i och med Service 360 erbjuder en större valbarhet och möjlighet till unika anpassningar utifrån kundbehov.

- Det vi har gjort, är att vi har tagit våra befintliga avtalserbjudande, och sen brutit isär dessa till fler moduler, för att skapa högsta möjliga kundvärde. Detta är det första av den helhetslösning Scania Sverige kommer erbjuda, och Service 360 ska på sikt inkludera ytterligare tjänster såsom till exempel uppkopplade och finansiella tjänster. Allt för att underlätta för våra kunder, säger Stefan Lindblom, Direktör Affärsstöd

Kunderna får härmed ännu större möjligheter att skräddarsy sina serviceavtal. Scania erbjuder flera olika serviceavtal som samtliga bygger på smart uppkoppling. Det innebär att underhåll och reparationer kan planeras och utföras utifrån data från varje enskilt fordon.

Scania ProCare är det mest intelligenta och heltäckande serviceavtalet. I tjänsten ingår att fordonens hälsostatus ständigt utvärderas. Dessutom är förebyggande komponentbyte en del av erbjudandet, som läggs till i fordonets underhållsplan. Dessutom inkluderas Scanias tillgänglighetsgaranti, Max24, vilket är ett löfte om att fordonet är körklart inom 24 timmar, om ett stillestånd inträffar.

- Scania ProCare ger kunderna största möjliga trygghet med en heltäckande service. Vi går härmed till att öka vår proaktiva förmåga ytterligare, säger Jon Segersten.

Avtalet Scania Cruise är ett heltäckande erbjudande där både reparation och underhåll ingår till en fast kostnad. Cruise innehåller även Max24.

Med Scania Drive får kunderna förutom underhåll av sina fordon även reparation av slitageskador på drivlinan. Även detta avtal inkluderar Max24.

Genom avtalet Scania Start får kunderna regelbundet och professionellt underhåll av sina lastbilar, släp och/eller efterfordon. Utöver ett grundläggande underhåll kan kunderna välja tillägg som passar dem och deras fordon.

- Genom de olika avtalspaketen kan kunderna välja servicenivå utifrån sina förutsättningar och behov. Men oavsett vilket avtal som väljs kan de räkna med Scanias starka stöd i att se till att fordonen tillbringar så mycket lönsam tid på väg som möjligt, säger Jon Segersten. Gemensamt för alla avtal är möjligheten att välja bland ytterligare tilläggstjänster, allt för att servicen ska skräddarsys och bidra positivt till kundens verksamhet och lönsamhet.

2022-11-25 11:00Tingsrätten godkänner Eco Logs företagsrekonstruktion
2022-11-20 11:00Hydro elektrifierar aluminiumtransporter med Scania
2022-11-05 11:00Greppa virket som ett proffs - produktiva nyheter i Komatsus nya gripprogram
2022-11-02 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-10-31 11:00Konkurrensverket har godkänt Scania Sveriges förvärv av Arver
2022-10-26 11:11Stort intresse för gröna sjöfartskorridorer
2022-10-22 11:00Minska risken för markskador
2022-10-17 11:00Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter
2022-10-16 10:00"Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra skillnad"
2022-10-11 11:00Mekanisk planteringsmaskin lär sig "se" var plantan ska sättas

Gå till arkivet »