Telekommunikation för fjärrstyrda skogsmaskiner

2022-10-03 11:00

systembeskrivning.jpg

Fungerande telekommunikation är en förutsättning för att kunna utveckla fjärrstyrning av skogsmaskiner, men skogen dämpar signaler och räckvidd. Skogforsk har jämfört 5G-systemet med andra alternativ.

För att fjärrstyrning av skogsmaskiner ska kunna användas i praktiken är kanske den allra viktigaste frågan tillgång till väl fungerande telekommunikation med hög kapacitet i skogsterräng.

Räckvidden för lokal 5G kan vara i storleksordningen mer än tio gånger bättre än Wi-Fi. Skog förväntas dämpa signalerna och räckvidden för båda överföringstyperna. Förutom skogens täthet tros våta väderförhållanden förkorta räckvidden.

I projektet jämfördes 5G med alternativa teknologier, både för fjärrstyrning lokalt vid avverkningstrakten och fjärrstyrning av maskiner från längre avstånd. Projektet utfördes i det nyligen etablerade Troëdsson Forestry Teleoperation Lab.

Resultat

Fjärrstyrning med 5G kunde likställas med att fjärrstyra med Wi-Fi-teknik. Fördröjningar och videokvalitet bedömdes vara helt acceptabla. Även fjärrstyrning med 4G-teknik i kombination med signaler via fiber gav acceptabla, men olika resultat beroende på vilken variant som användes på maskinen. Bäst stabilitet och prestanda uppnåddes med en uppställning där två separata routrar användes. Det säkerställde att styrsystemet kunde arbeta närmast oberoende av videosystemet.

Då detta projekt startades var 5G-systemen och i synnerhet den teknik som benämns ”Industry Connect” relativt nytt och några utvärderingar i större omfattning hade inte genomförts. Projektet var ett av de första i världen med att testa lokalt 5G-system. Utvecklingen och förståelsen för 5G-systemen från det att projektet startade 2020 tills idag har gått fort framåt och denna studie har varit en viktig pusselbit i utvecklingen.

Finansiering

Projektet har finansierats av stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond.

www.skogforsk.se

2023-03-24 11:00Bränsleförbrukningen vid drivningsarbete under 2021
2023-03-17 11:00Scania levererar utrustning till Falkenklev Logistik för fler laddstationer
2023-03-11 11:00Volvo Lastvagnar erbjuder elektriska lastbilar för anläggningsbranschen
2023-02-23 11:00Optimal körning allt viktigare för fordonsägarna
2023-02-21 11:00Eco Logs skotare i det mindre segmentet
2023-02-20 11:00Nystart för maskinell plantering - men flaskhalsen måste lösas
2023-02-07 11:00Volvo Lastvagnar 2022 - rekordhöga volymer och ökad marknadsandel i 41 länder
2023-01-31 11:00SSAB anställer närmare 1 000 semestervikarier i Sverige
2023-01-31Ny teknik ska ge snabbare granförädling
2023-01-13 11:11Rekordår för Mercedes-Benz transportbilar i Sverige

Gå till arkivet »