Minska risken för markskador

2022-10-22 11:00

markskador-tsg.jpg

Skogforsk och TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) har publicerat en handledning för att öka kunskapen om markskador och visa hur god planering och aktiva åtgärder kan minska risken för skador.

(foto: En markprofil i en sandig, väldränerad morän, med god bärighet. Vattenhalt och jordart är avgörande för markens bärighet. Foto: Rolf Björheden)

Mekaniserad avverkning medför tung terrängtrafik. Längs basvägar och huvudstråk kan skogsmarken belastas med flera tusen ton under arbetet. Om skogsmarkens bärighet överskrids uppstår markskador i form av kompaktering och spårbildning. I två dokument har samverkangruppen Skogsbrukets Tekniska Samverkangrupp (TSG) sammanställt information om markskadors uppkomst, effekt och hur de kan förhindras.

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och Skogforsk.

  • I den första del presenteras hur markskador uppstår, vilka effekter de har och hur man kan bedöma markens bärighet.
  • I andra del visas hur risken för skador på marken kan minskas genom hänsyn till bärighetsförhållandena vid planering, teknikval och olika åtgärder under genomförande av avverkningen.
2024-02-23 11:00Hyundai levererar ett helelektriskt lätt kommersiellt fordon till Iveco
2024-02-20 11:00Säljstart för nya eSprinter med upp till 53 mils räckvidd
2024-02-13 11:00Automation - för ökad produktion och attraktion
2024-02-10 11:00Volvos första lastbil enbart utvecklad för eldrift - optimerad för renare och säkrare stadstransporter
2024-02-05 11:00Eco Log 20 år Demotour 2024
2024-01-31 14:00Volvo FH Aero är här - den nya standarden för energieffektiva tunga lastbilar
2024-01-25 11:0054 miljoner euro till svenska projekt
2024-01-22 11:00Höjda virkespriser - barrmassaveden uppe i 500 kr/m3fub
2024-01-15 11:00Bra koll på reservdelspriserna sänker driftskostnaderna
2024-01-10 11:00Starkt år för Scania Sverige

Gå till arkivet »