Minska risken för markskador

2022-10-22 11:00

markskador-tsg.jpg

Skogforsk och TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) har publicerat en handledning för att öka kunskapen om markskador och visa hur god planering och aktiva åtgärder kan minska risken för skador.

(foto: En markprofil i en sandig, väldränerad morän, med god bärighet. Vattenhalt och jordart är avgörande för markens bärighet. Foto: Rolf Björheden)

Mekaniserad avverkning medför tung terrängtrafik. Längs basvägar och huvudstråk kan skogsmarken belastas med flera tusen ton under arbetet. Om skogsmarkens bärighet överskrids uppstår markskador i form av kompaktering och spårbildning. I två dokument har samverkangruppen Skogsbrukets Tekniska Samverkangrupp (TSG) sammanställt information om markskadors uppkomst, effekt och hur de kan förhindras.

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och Skogforsk.

  • I den första del presenteras hur markskador uppstår, vilka effekter de har och hur man kan bedöma markens bärighet.
  • I andra del visas hur risken för skador på marken kan minskas genom hänsyn till bärighetsförhållandena vid planering, teknikval och olika åtgärder under genomförande av avverkningen.
2023-01-31 11:00SSAB anställer närmare 1 000 semestervikarier i Sverige
2023-01-31Ny teknik ska ge snabbare granförädling
2023-01-13 11:11Rekordår för Mercedes-Benz transportbilar i Sverige
2023-01-10 11:00Eco Log får ny vd och förstärker ledningen
2023-01-08 11:00Första DAF CF militärlastbilarna att levereras till det belgiska försvaret
2023-01-02 11:00Volvo Lastvagnar driver på för extra säkerhet genom krocktester av eldrivna lastbilar
2022-12-30 11:00IVECO gör det lättare för kunderna att hålla sig på vägen
2022-12-22 11:00Hur kan vi få våra granplantor att vara friska och växa bra i Sverige, Norge och Finland även i framtiden?
2022-12-20 11:00Scania Sverige delar in återförsäljarnätverket i Mälardalen i två regioner
2022-12-17 11:00Skogforsk: Effektiv lagring av skogsflis möjliggörs av täckning och sållning av flisen

Gå till arkivet »