Minska risken för markskador

2022-10-22 11:00

markskador-tsg.jpg

Skogforsk och TSG (skogsbrukets tekniska samverkansgrupp) har publicerat en handledning för att öka kunskapen om markskador och visa hur god planering och aktiva åtgärder kan minska risken för skador.

(foto: En markprofil i en sandig, väldränerad morän, med god bärighet. Vattenhalt och jordart är avgörande för markens bärighet. Foto: Rolf Björheden)

Mekaniserad avverkning medför tung terrängtrafik. Längs basvägar och huvudstråk kan skogsmarken belastas med flera tusen ton under arbetet. Om skogsmarkens bärighet överskrids uppstår markskador i form av kompaktering och spårbildning. I två dokument har samverkangruppen Skogsbrukets Tekniska Samverkangrupp (TSG) sammanställt information om markskadors uppkomst, effekt och hur de kan förhindras.

TSG är ett forum för samverkan i skogstekniska frågor. Medlemmarna representerar skogsägarföreningar, skogsbolag, avverkningsentreprenörer och forskare från både universitet och Skogforsk.

  • I den första del presenteras hur markskador uppstår, vilka effekter de har och hur man kan bedöma markens bärighet.
  • I andra del visas hur risken för skador på marken kan minskas genom hänsyn till bärighetsförhållandena vid planering, teknikval och olika åtgärder under genomförande av avverkningen.
2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »