SSAB lanserar nytt stål utan fossila utsläpp - SSAB Zero

2023-04-11 11:00

zerosteel.jpg

SSAB lanserar SSAB Zero™, ett stål utan fossila koldioxidutsläpp baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi. Det är det första  stålet av sitt slag och kommer att vara kommersiellt tillgängligt under andra kvartalet 2023.

Detta innebär att SSAB kommer att ha ett heltäckande erbjudande av stål utan fossila koldioxidutsläpp, oavsett råvara, och ytterligare stärka sin ledarposition i stålindustrins gröna omställning. Volvo Group har tecknat ett avtal redan vid lanseringen.

SSAB tillverkar stål baserat både på järnmalm (idag genom masugnsteknik) och återvunnet stål (i ljusbågsugn). 

-Vi är stolta över att redan idag kunna stärka vår portfölj med SSAB Zero™, då vi ser ökande kundefterfrågan på stål med låga utsläpp, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef för SSAB. Genom att ytterligare förbättra processen för ståltillverkningen kommer vi framöver kunna tillhandahålla ett heltäckande erbjudande med nollutsläpp samtidigt som vi minskar påverkan på planeten. Det är särskilt glädjande att vi redan vid lanseringen har kunnat teckna ett avtal för SSAB Zero™ med Volvo Group.

-Det är uppmuntrande att notera den kontinuerliga utvecklingen av koldioxidsnåla lösningar. Vi gör stora framsteg genom introduktionen av material med låga utsläpp tillverkade av återvunnet stål med SSAB Zero™ i våra produkter. Parallellt med det fossilfria stålet som vi redan har infört är detta ytterligare ett steg mot helt klimatneutrala transportlösningar. Vårt partnerskap med SSAB påskyndar denna upprampning, säger Martin Lundstedt, vd och koncernchef på Volvo Group.

SSAB Zero™ är ett stål utan fossila koldioxidutsläpp, baserat på återvunnet stål och producerat med fossilfri energi. Koldioxidkompensation eller omfördelning av utsläppsminskningar tillämpas inte. Kvaliteten och produktegenskaperna är desamma som för SSABs vanliga stål. Målsättningen är att leverera 40 000 ton SSAB Zero™  2023 och stegvis öka leveranserna till 100 000 ton 2025. 

Under 2021 levererade SSAB världens första fossilfria stål till Volvo Group och under 2022 levererade SSAB 500 ton fossilfritt stål till strategiska kunder. 

Fakta om SSABs utsläppsfria stål

SSAB tillverkar två typer av stål utan fossila koldioxidutsläpp: SSAB Zero™ baserat på återvunnet stål, och SSAB Fossil-free™  baserat på järnmalm, båda utan fossila bränslen. 

Fakta om SSAB Zero™

SSAB Zero™ produceras utan fossila utsläpp (mindre än 0,05 kg CO2e per kg stål inom scope 1 och 2) i produktionen, inklusive inköpt energi och transporter. SSAB tillämpar marknadsbaserade utsläppsfaktorer för den elektricitet som används och kan säkerställa fossilfri elektricitet genom ursprungsgarantier. Fossila bränslen stannar kvar i marken, då SSAB har implementerat ett system för att hantera och säkerställa tillgång till, och  användning av, alternativa energislag för produktionen av SSAB Zero™. Endast återvunnet stål används som råmaterial, vilket innebär att SSAB Zero™ stödjer den cirkulära ekonomin. SSAB kompenserar inte för koldioxidutsläpp. 

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »