Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20

2023-05-02 11:00

asfalt.jpg

Genom förändrade metoder att tillverka asfalt går det att få ner utsläppen av växthusgaser med nära 40 procent. Det visar siffror från ombyggnationen av E20 i Västra Götaland. Nu inför Trafikverket krav på leverantörer.

Just nu pågår ombyggnaden av E20 på sträckan mellan Tollered i söder och Vara i norr som ska vara klar i höst. Produktionen av asfalt är en utmaning där framsteg har gjorts.

– Ombyggnationen av E20 planerades innan de nya metoderna att tillverka asfalt hade slagit igenom. Nu när vi har kommit igång med asfaltering på flera sträckor kan vi se vad vi har uppnått i form av minskade koldioxidutsläpp, säger miljöspecialist Sebastian Arneland på Trafikverket.

Att bygga om E20 för att skapa en säkrare väg genom Västra Götaland och knyta samman landets västliga delar med de östra är ett projekt som pågår under flera år. Vägen byggs om för att bli säkrare med fler filer och planfria övergångar.

För hela sträckan E20 mellan Tollered i söder och Vara i norr kan detta innebära en minskning med över 5000 ton koldioxid räknat mot de ursprungliga siffrorna i projektet från 2015.

– Eftersom vi också ska bygga om vägen från Götene och förbi Mariestad, en lika lång sträcka, så räknar vi med lika stora minskningar av utsläppen där, säger Sebastian Arneland.

Sammanlagt ger det en förväntad miljöbesparing på runt 10 000 ton utsläpp av växthusgaser.

För att tänka klimatsmart i ett så stort vägprojekt, måste alla aspekter tas med i beräkningen, från tillverkningsprocessen till asfaltens livslängd. Asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt men behöver också hålla över tid. 

Målet för Trafikverket är att vara klimatneutralt till år 2040. Det innebär att nettoutsläppen då ska vara noll för växthusgaser. Kraven för utsläpp av växthusgaser i tillverkningen av asfalt kommer att skärpas successivt. De nya kraven från Trafikverket som införs i juni i år kommer att innebära en 30-procentig minskning.

– Vi tar det första steget nu, 2025 kommer nästa, säger Åsa Lindgren, teknisk expert hållbarhet på Trafikverket.

För att tänka klimatsmart i ett vägprojekt, måste alla aspekter tas med i beräkningen, från tillverkningsprocessen till asfaltens livscykel. Asfalten ska vara så miljövänligt framställd som möjligt men behöver också hålla över tid och vara återvinningsbar.

Så blir asfalt mer klimatsmart 

– Vi måste tänka på asfalt som en värdefull resurs. Vi behöver hitta rätt kvalitet till rätt plats. Det är inte klimatsmart eller ekonomiskt försvarbart om asfaltsbeläggningen har en kort livslängd, säger hållbarhetsexpert Åsa Lindgren.

Det är i huvudsak tre aspekter som bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Dels handlar det om att byta ut bränslet i asfaltverken, från fossilt till biobränsle. Ytterligare ett sätt är att återanvända gammal asfalt.

– Om man tillsätter returasfalt i produktionen av asfalt ger det besparingar i form av minskade utsläpp av växthusgaser. Temperaturen i tillverkningsprocessen är också av viss betydelse ur klimathänseende, säger Åsa Lindgren.

En ny teknik som håller på att utvecklas är ersätta en del av bitumenet, det svarta i asfalten som fungerar som bindemedel, med biogena alternativ som tallolja eller lignin.

– Här behöver vi mer kunskap för att kunna säkerställa kvalitet och livslängd, säger Åsa Lindgren. 

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »