Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar

2023-05-15 09:00

soregarde-sodra-faltet-2020-10-johan-jonsson.jpg

En gödsling med hög dos kväve kan ge en lika stor ökning av kottsättningen som en behandling med det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. Men tillsammans ger de ännu bättre effekt. (Foto: Johan Jonsson)

Granen blommar sällan vilket lett till att skogsbruket har brist på förädlade granplantor att plantera efter en avverkning. Därför är det av stort intresse att öka blomningen hos granarna i de svenska fröodlingarna.

I ett försök i en ung granfröodling i södra Sverige testades gödsling med två olika kvävegödselmedel vilka testades ensamma eller i kombination med ett blomningsstimulerande hormon: gibberellin. Ett av de gödselmedel som användes var flytande och innehöll kväve både i form av ammoniumnitrat och urea. Det andra var ett fastgödselmedel som enbart innehöll kväve i form av ammoniumnitrat.

Effekten av enbart kvävegödsel visade att det behövs en hög dos kväve per träd för att ge effekt på blomningen. Effekten blev då ungefär lika stor som den som en behandling med gibberellin ger. Att behandla träden med en kombination av hög kvävedos och gibberellin gav en kombinationseffekt och fördubblade produktionen av blommor och kottar med storleksordningen 85–123 procent.

De testade behandlingarna påverkade inte kvaliteten på kottarna och fröerna. Analyser av näringshalterna i barren före och efter gödslingen visade att kvävehalten i barren ökade av gödslingen och att kvoten mellan kalium och kväve ändrades i en ofördelaktig riktning. Det visar att det är viktigt att följa näringshalterna i barren hos träden då denna typ av behandlingar görs.

www.skogforsk.se

2024-05-07 11:00IVECO´s nya säkerhetssystem räddar liv
2024-04-25 11:00Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg
2024-03-22 11:00Ny laddstation för tung trafik invigd i Stockholm
2024-03-19 11:00Södra sätter in flislastbil i produktion
2024-03-14 11:00Komatsus tjänsten Precision växer med fler smarta fördelar
2024-03-12 11:11Kunden i fokus när årets IVECO-priser delas ut
2024-02-27 11:00Komatsu och Williams Racing återupptar historiskt partnerskap
2024-02-25 11:00Bygge av mur för att separera skogsbränslen vid lagring
2024-02-23 11:00Hyundai levererar ett helelektriskt lätt kommersiellt fordon till Iveco
2024-02-20 11:00Säljstart för nya eSprinter med upp till 53 mils räckvidd

Gå till arkivet »