Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar

2023-05-15 09:00

soregarde-sodra-faltet-2020-10-johan-jonsson.jpg

En gödsling med hög dos kväve kan ge en lika stor ökning av kottsättningen som en behandling med det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. Men tillsammans ger de ännu bättre effekt. (Foto: Johan Jonsson)

Granen blommar sällan vilket lett till att skogsbruket har brist på förädlade granplantor att plantera efter en avverkning. Därför är det av stort intresse att öka blomningen hos granarna i de svenska fröodlingarna.

I ett försök i en ung granfröodling i södra Sverige testades gödsling med två olika kvävegödselmedel vilka testades ensamma eller i kombination med ett blomningsstimulerande hormon: gibberellin. Ett av de gödselmedel som användes var flytande och innehöll kväve både i form av ammoniumnitrat och urea. Det andra var ett fastgödselmedel som enbart innehöll kväve i form av ammoniumnitrat.

Effekten av enbart kvävegödsel visade att det behövs en hög dos kväve per träd för att ge effekt på blomningen. Effekten blev då ungefär lika stor som den som en behandling med gibberellin ger. Att behandla träden med en kombination av hög kvävedos och gibberellin gav en kombinationseffekt och fördubblade produktionen av blommor och kottar med storleksordningen 85–123 procent.

De testade behandlingarna påverkade inte kvaliteten på kottarna och fröerna. Analyser av näringshalterna i barren före och efter gödslingen visade att kvävehalten i barren ökade av gödslingen och att kvoten mellan kalium och kväve ändrades i en ofördelaktig riktning. Det visar att det är viktigt att följa näringshalterna i barren hos träden då denna typ av behandlingar görs.

www.skogforsk.se

2023-09-18 11:00Volvo Lastvagnar börjar tillverka eldrivna lastbilar i Gent
2023-09-11 11:00Tankarna bakom nya Komatsu 951XC
2023-09-04 11:00Skogforsk: Drivaren har potential att konkurrera med tvåmaskinsystemet ? men det krävs mer
2023-08-30 09:00Mission Supervisor - hjärnan i AutoPlants autonoma skogsföryngringskoncept
2023-08-22 11:00Scania Sverige ny samarbetspartner till succéserien Svenska Truckers
2023-07-25 11:00GUINNESS WORLD RECORDS - IVECO eDAILY bogserar över 153 ton
2023-07-18 11:00Welcome inside Eco Log´s new harvester cabin
2023-07-11 11:00Nya elektrifierade Mercedes-AMG GLC SUV visad
2023-07-07 10:00Komatsu Forest produktion - nu helt koldioxidneutral
2023-07-03 11:00Volvo levererar 74-tons ellastbil till Mattsson Åkeri

Gå till arkivet »