Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar

2023-05-15 09:00

soregarde-sodra-faltet-2020-10-johan-jonsson.jpg

En gödsling med hög dos kväve kan ge en lika stor ökning av kottsättningen som en behandling med det blomningsstimulerande hormonet gibberellin. Men tillsammans ger de ännu bättre effekt. (Foto: Johan Jonsson)

Granen blommar sällan vilket lett till att skogsbruket har brist på förädlade granplantor att plantera efter en avverkning. Därför är det av stort intresse att öka blomningen hos granarna i de svenska fröodlingarna.

I ett försök i en ung granfröodling i södra Sverige testades gödsling med två olika kvävegödselmedel vilka testades ensamma eller i kombination med ett blomningsstimulerande hormon: gibberellin. Ett av de gödselmedel som användes var flytande och innehöll kväve både i form av ammoniumnitrat och urea. Det andra var ett fastgödselmedel som enbart innehöll kväve i form av ammoniumnitrat.

Effekten av enbart kvävegödsel visade att det behövs en hög dos kväve per träd för att ge effekt på blomningen. Effekten blev då ungefär lika stor som den som en behandling med gibberellin ger. Att behandla träden med en kombination av hög kvävedos och gibberellin gav en kombinationseffekt och fördubblade produktionen av blommor och kottar med storleksordningen 85–123 procent.

De testade behandlingarna påverkade inte kvaliteten på kottarna och fröerna. Analyser av näringshalterna i barren före och efter gödslingen visade att kvävehalten i barren ökade av gödslingen och att kvoten mellan kalium och kväve ändrades i en ofördelaktig riktning. Det visar att det är viktigt att följa näringshalterna i barren hos träden då denna typ av behandlingar görs.

www.skogforsk.se

2023-05-29 11:00Scania lanserar ny tjänst som förenklar publik laddning för lastbilar och bussar
2023-05-24 11:00Lansering av Komatsu 951XC skördare
2023-05-22 09:00Volvo tar rekordorder på upp till 1 000 elektriska lastbilar
2023-05-15 09:00Hög kvävegiva - ett sätt att öka fröproduktionen i granfröodlingar
2023-05-04 11:00Positiva vindar på Rottne Canada - flytt till egna lokaler och fortsatt ökad försäljning
2023-05-02 11:00Koldioxidutsläppen från asfalt har minskat med 40 procent på E20
2023-04-28 11:00Scania lanserar en digital instrumentpanel
2023-04-23 11:00Sveaskogs delårsrapport januari-mars 2023: Bra start på året med högre priser för massaved och timmer
2023-04-18 10:00Skogforsk: Hur mycket grot lämnas kvar i skogen?
2023-04-14 11:00Volvo Lastvagnar och Boliden i samarbete om elektriska lastbilar under jord

Gå till arkivet »