Volvo Lastvagnar lanserar nya säkerhetsfunktioner

2023-06-08 11:00

T2023-82247-volvo-trucks-launches-new-safety-system.jpg

För att skydda trafikanter och hjälpa förare att undvika farliga situationer introducerar Volvo Lastvagnar en mängd nya säkerhetsfunktioner i sina lastbilar.

Frontradar är ett exempel på ett nytt förarstödssystem som tagits fram för att öka säkerheten för fotgängare och cyklister och samtidigt underlätta för föraren. Med radar och kamera känner systemet av om en cyklist eller fotgängare befinner sig i riskområdet framför lastbilen. Föraren varnas om det är risk för kollision. En annan ny funktion är Dörröppningsvarning som uppmärksammar föraren – såväl som medpassageraren – om en fotgängare, cyklist eller annat fordon närmar sig bakifrån på samma sida som dörren öppnas.

– Vi utvecklar och introducerar ständigt nya säkerhetsfunktioner som underlättar för förarna och som hjälper till att skydda både dem och medtrafikanterna. Volvo Lastvagnar har en långsiktig vision om noll olyckor och säkerhet är kärnan i allt vi gör. Med de nya säkerhetsfunktionerna tar vi viktiga steg mot att uppnå dessa mål, säger Anna Wrige Berling, Trafik- och produktsäkerhetschef på Volvo Lastvagnar.

Några av de nya funktionerna har utvecklats för att redan nu uppfylla, eller överträffa, EU:s uppdaterade lagkrav i den allmänna säkerhetsförordningen (GSR*) som träder i kraft i juli 2024. GSR, som gör flera avancerade förarstödssystem obligatoriska, syftar till att öka säkerheten för förare, fotgängare och cyklister. Genom att introducera GSR räknar EU med att rädda mer än 25 000 liv och undvika 140 000 olyckor till år 2038.

– Vi är positiva till hårdare regler när det gäller säkerhet. Flera av våra nya och uppdaterade system ger dessutom våra kunder ytterligare säkerhet genom att redan i dag överträffa de lagstadgade kraven som blir obligatoriska med GSR 2024, berättar Anna Wrige Berling.

Volvo Lastvagnars nya säkerhetssystem:

Frontradar (ingår i GSR)

Minskar kollisionsrisken genom att varna föraren både visuellt och ljudmässigt när någon befinner sig i riskområdet framför lastbilen. Utvecklad för att öka säkerheten för alla trafikanter.

Hastighetsassistans (ingår i GSR)

Med intelligent hastighetsassistans informeras föraren om hastighetsgränsen för sin specifika fordonskombination på den aktuella vägsträckan. Om gränsen överskrids varnas föraren med både ljud- och ljuseffekter.

Övervakning av däcktryck (ingår i GSR)

Det här säkerhetssystemet håller koll på varje däck i hela fordonskombinationen. Med systemet för övervakning av däcktryck varnas föraren om lågt lufttryck, snabbt läckage eller hög temperatur. Det är det bästa skyddet mot olyckor orsakade av punktering. Nya lagkravet GSR kräver att föraren varnas om trycket i däcken hamnar 20 % under referenstrycket. Volvo Lastvagnars system ger föraren möjlighet att välja att bli varnad innan detta.

Dörröppningsvarning

Det här smarta systemet övervakar lastbilens båda sidor och varnar föraren och passageraren för andra trafikanter innan någon av hyttens dörrar öppnas, även när motorn är avstängd. Den ger därför cyklister och fotgängare på båda sidor om lastbilen ett extra skydd.

Autobroms vid stillastående

Med "Autobroms vid stillastående" bromsas lastbilen automatiskt för att hålla den på plats tills föraren trycker på gaspedalen. Föraren behöver inte hålla foten på bromspedalen när lastbilen står stilla. Den fungerar både när du kör framåt och backar – uppför, nedför och på plana ytor.

Hastighetsassistans blir tillgängligt på de flesta marknader medan de övriga säkerhetsfunktionerna blir tillgängliga globalt på Volvo FH, FM och FMX diesel-, gas- och eldrivna lastbilar från och med september i år. För Volvo FL och FE blir de nya säkerhetssystemen tillgängliga som en del av GSR innan slutet av 2023.

*The General Safety Regulation

2024-05-07 11:00IVECO´s nya säkerhetssystem räddar liv
2024-04-25 11:00Skattning av röjningsbehov med digitala verktyg
2024-03-22 11:00Ny laddstation för tung trafik invigd i Stockholm
2024-03-19 11:00Södra sätter in flislastbil i produktion
2024-03-14 11:00Komatsus tjänsten Precision växer med fler smarta fördelar
2024-03-12 11:11Kunden i fokus när årets IVECO-priser delas ut
2024-02-27 11:00Komatsu och Williams Racing återupptar historiskt partnerskap
2024-02-25 11:00Bygge av mur för att separera skogsbränslen vid lagring
2024-02-23 11:00Hyundai levererar ett helelektriskt lätt kommersiellt fordon till Iveco
2024-02-20 11:00Säljstart för nya eSprinter med upp till 53 mils räckvidd

Gå till arkivet »